Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Opzegging door recreatieondernemer

Vraag gesteld door op 1 januari 2020

Ik heb een vaste standplaats op Zeebad Breskens.
Nu heeft Roompot laten weten, bij brief gedateerd 18 december (ontvangen 20 december 2019), dat de standplaats voor de jaarplaatsen per 31 december 2020 wordt opgezegd.
In de Recron voorwaarden voor vaste plaatsen staat in artikel 5 over informatie dat zo’n bericht uiterlijk zes maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant bekend moet worden gemaakt.
Mijn interpretatie is dat Roompot hier de fout in is gegaan. Is mijn uitleg juist?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt een vaste standplaats onder de Recron voorwaarden vaste plaatsen. Uw overeenkomst is door de campingondernemer opgezegd. U vraagt zich af of de ondernemer in overeenstemming met de Recron voorwaarden heeft opgezegd.

Ja, de ondernemer heeft in overeenstemming met de Recron voorwaarden opgezegd.

Beëindiging door ondernemer en opzegtermijn
Volgens de Recron voorwaarden kan de ondernemer vanwege herstructurering opzeggen. De ondernemer moet in dat geval een concreet en uitvoerbaar plan hebben. Bovendien moeten de benodigde vergunningen al zijn verkregen of wordt verwacht dat deze op korte termijn zullen worden verkregen. De opzegtermijn die de ondernemer moet aanhouden is in dat geval één jaar.

Tegemoetkoming bij ontruiming
Als geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is, moet een tegemoetkoming aan u worden betaald voor verplaatsing of ontruiming. De vergoeding is in geval van een niet geschakeld kampeermiddel € 1.467,-. Bij een geschakeld of dubbel parkeermiddel € 2.201,-. De zes maanden tot de datum van beëindiging mag de recreant bovendien kosteloos gebruik maken van de plaats.

Conclusie
De ondernemer heeft de overeenkomst  op of omstreeks 18 december 2019 opgezegd, waarbij de overeenkomst wordt beëindigd per 31 december 2020. De opzegging is u dus ruim één jaar voor de datum van beëindiging bekend gemaakt. Er is een herstructureringsplan en uw plaats komt hierdoor te vervallen. De ondernemer schrijft voor de laatste 6 maanden geen kosten in rekening te brengen, behoudens verbruikskosten. Ook schrijft de ondernemer dat u een tegemoetkoming in de verplaats- of ontruimingskosten zult krijgen.

De beëindig wegens herstructurering is geregeld in artikel 11 van de Recron voorwaarden.

Voor meer informatie over de Recron voorwaarden verwijs ik u graag naar onze website.

Als u twijfelt of de herstructureringsplannen voldoende concreet en uitvoerbaar zijn, of dat er geen vervangende plaats beschikbaar is, kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.  Ook kunt u uw rechtsbijstandsverzekering inschakelen, als u een rechtsbijstandsverzekering heeft.