Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nieuw bestelde autosleutel niet meer nodig

Vraag gesteld door R. Prejean op 31 mei 2022

mijn autosleutel was afgebroken. Bij de garage adviseerden ze me een nieuwe te bestellen à 256,- Dat gedaan. Na een week niets gehoord en naar een slotenmaker geweest, die mijn sleutel binnen 30minuten voor 35,- repareerde. Garage gebeld om de bestelling te annuleren. Daar gingen ze niet mee akkoord en willen het bedrag in rekening brengen. Wat zijn mijn rechten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Onlangs is uw autosleutel afgebroken. U heeft op advies van uw garage een nieuwe autosleutel besteld. De kosten voor de nieuwe autosleutel waren € 256,-. Kort na het doorgeven van de bestelling heeft u de sleutel tegen fors lagere kosten kunnen laten repareren door een slotenmaker. U heeft vervolgens de garage laten weten dat u de bestelling wilde afzeggen. De garagist stelt dat dat niet meer mogelijk is en heeft toegezegd het aankoopbedrag bij u in rekening te brengen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Koop is koop

De hoofdregel is dat nadat een koopovereenkomst is gesloten, partijen de gemaakte afspraken over en weer moeten nakomen. U kunt op grond van de koopovereenkomst de aflevering van bestelde sleutel door de garagist vorderen. De garagist kan van u betaling van de koopprijs vorderen.

Annuleren

Het annuleren van een overeenkomst is niet in de wet geregeld. Het annuleren van een overeenkomst moet worden begrepen als een mededeling van een van de partijen dat de wederpartij niet langer gehouden is om (de verbintenissen uit) de overeenkomst na te komen. De partij die annuleert is schadeplichtig, de toegezegde verbintenis blijft in beginsel volledig verschuldigd. Partijen kunnen bij overeenkomst of in de algemene voorwaarden bepalen dat de schadevergoedingsplicht, de zogenoemde beëindigingsvergoeding wordt beperkt. 

Ontbinden

Het is in dit geval niet mogelijk om de overeenkomst (kosteloos) te ontbinden. Ontbinden is mogelijk als de verkoper te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst. Hiervan is (nog) geen sprake.

Bedenktijd

Als de overeenkomst tot stand zou zijn gekomen buiten de verkoopruimte (telefonisch of via internet), kan nog gedacht worden aan (kosteloze) ontbinding gedurende de bedenktijd. Waarschijnlijk is de sleutel echter specifiek voor u besteld, zodat een beroep op de wettelijke bedenktijd niet zal slagen.

Conclusie

U bent als koper verplicht om de overeengekomen prijs te betalen. Als er geen annuleringsvoorwaarden zijn overeengekomen, kan de verkoper betaling tot 100% van de overeengekomen prijs vorderen. Ik zie geen basis voor een vordering tot ontbinding van de overeenkomst. U kunt proberen met de garagist alsnog een regeling te treffen, maar u kunt dit juridisch niet afdwingen. Ik raad u aan om de sleutel alsnog af te nemen en deze als reservesleutel in gebruik te nemen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Koop annuleren.