Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Langdurig parkeren op een carpoolparkeerplaats

Vraag gesteld door op 31 mei 2022

Ik ga met kennissen een week naar Frankrijk. We treffen elkaar op de carpoolplaats in Meerkerk en rijden dan met 1 auto verder. Mag ik mijn auto daar een week laten staan, en is dat veilig?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U bent voornemens binnenkort met een reisgezelschap van 7 personen naar Franrijk te gaan en daar een week te verblijven. U spreekt af op een carpool parkeerplaats en wilt met één auto vanuit daar beginnen met de reis. De andere auto’s wilt u op de carpool parkeerplaats laten staan. U wilt graag weten of dat is toegestaan. Ook wilt u graag weten of dat veilig is.

Parkeergelegenheid voor carpoolers

Het is verboden te parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of het onderbord is aangegeven (art. 24 lid 1 sub d RVV1990). Een carpool-parkeerplaats (E13) heeft als doel parkeergelegenheid te bieden aan carpoolers. Mensen die hun auto daar laten staan om vervolgens samen met andere in één auto verder te rijden of mensen die kort parkeren om daar mensen op te halen, die daar hun eigen auto laten staan.

Maximale parkeerduur

Formeel voldoet u aan de eisen die aan de gebruiker van een carpoolparkeerplaats worden gesteld. De wegbeheerder kan echter aanvullende regels stellen aan het gebruik van een parkeergelegenheid. Vaak is de wegbeheerder een gemeente en wordt in de APV bepaalt onder welke (aanvullende) voorwaarden een parkeergelegenheid mag worden gebruikt.

Veiligheid

Carpoolplaatsen zijn vaak gesitueerd op afgelegen plaatsen nabij snelwegen of uitvalswegen. Het voordeel van deze parkeerplaatsen is dat er in principe weinig andere mensen komen, dan personen die eveneens carpoolen. Het nadeel is dat deze parkeergelegenheden niet bewaakt zijn of door buurtbewoners in de gaten gehouden worden.

Conclusie

In beginsel zou u gebruik mogen maken van de carpoolplaats, ook als u uw voertuig hier langere tijd laat staan. Aan de doelomschrijving van carpoolen wordt voldaan. In de praktijk geldt echter vaak een maximale parkeerduur op een dergelijke parkeergelegenheid. U kunt die nazoeken in de plaatselijke APV en/of navragen bij de wegbeheerder. Parkeren op een carpoolparkeerplaats heeft voor- en nadelen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Verkeersregels in Nederland