Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kort na aankoop kapotte accu en katalysator probleem

Vraag gesteld door op 3 mei 2022

Eind januari 2022 heb ik van een erkend handelaar een Ford Focus gekocht met 176.000km op de teller, voor een prijs van €6.500. In deze prijs inbegrepen zat drie maanden garantie op motor, versnellingsbak, en aandrijfas.

Na vijf weken ging de accu kapot en heb ik bij de handelaar gevraagd om herstel. Hierop wilde deze niet ingaan. Zowel garantie als non-conformiteit vond geen argument bij de handelaar.

Een week geleden, vlák voor het aflopen van de garantietermijn, ging het motorlampje branden. Na uitlezen bleek dit aan de katalysator te liggen. Ook hier wil de handelaar niet op ingaan.

Wat ik zou willen is dat de handelaar de kosten voor de accu vergoedt, en de katalysator kostenloos vervangt.

Inmiddels baal ik van mijn aankoop. En heb ik echt het gevoel een slechte deal gescoord te hebben.

Mijn vraag is nu: hoe sta ik in mijn recht? Wie heeft er gelijk? En waar kan ik aanspraak op maken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Enkele maanden geleden heeft u een tweedehands auto gekocht bij een niet-Bovag autobedrijf. Bij de koop bent u een garantie overeengekomen van 3 maanden op “motor, versnellingsbak en aandrijflijn’. Kort na aflevering ontstond een probleem met de accu. Vlak voor verval van de garantietermijn is het motorlampje gaan branden i.v.m. een defecte katalysator. De verkoper heeft in beide gevallen aansprakelijkheid voor het herstel afgewezen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie

Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Indien een beperkte garantie wordt overeengekomen, zoals in uw geval alleen op specifieke onderdeelgroepen, dan geldt de garantie alleen voor gebreken binnen die onderdeelgroepen. Ook na verval van de garantieperiode heeft de koper geen rechten meer uit hoofde van de garantiebepalingen. Zowel de accu als de katalysator behoren  niet tot de onderdelengroepen waarvoor de garantie geldt. Er kan zodoende geen beroep worden gedaan op de overeengekomen commerciële garantie.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Bij een beroep op conformiteit moet de koper bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst én dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al bestond toen de auto werd afgeleverd. De eerste 6 maanden na aankoop (tot 27 april 2022) hoeft de consumentenkoper dit laatste niet te bewijzen.

Accu

In beginsel mag men van een accu in een occasion verwachten, dat de accu nog ten minste 6 maanden haar werk doet. Gaat de accu eerder kapot dan kwalificeert dat, tenzij partijen afwijkende afspraken hebben gemaakt, als een gebrek. Aangezien de accu defect is geraakt binnen de periode waarin een omkering van de bewijslast geldt, zal de verkoper moeten aantonen dat het gebrek met de accu nog niet bestond op het moment van aflevering.

Katalysator

Een defecte katalysator kwalificeert eveneens als een gebrek, het is alleen niet duidelijk of u dit gebrek op grond van de overeenkomst in redelijkheid ook niet hoefde te verwachten. De kilometrage van de auto wordt o.a. niet vermeldt op de overeenkomst, maar is wel van (groot) belang voor de redelijke verwachting die de koper mag hebben. Een katalysator gaat gemiddeld 8 jaar en ongeveer 100.000 km mee. U hoeft als koper in dit geval niet te bewijzen dat het gebrek al bij aflevering aanwezig was. De eerste 6 maanden na aflevering geldt hiervoor een omgekeerde bewijslast.

Let op, meestal gaat een katalysator kapot als gevolg van een onderliggend gebrek. Het kan raadzaam zijn om te laten onderzoeken of er sprake is van een onderliggend defect. Een probleem met de afstelling van de motor kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de katalysator (vroegtijdig) stuk gaat. In dat geval kunt u binnen de garantieperiode, een verzoek tot herstel onder garantie doen.

Rechter

Als de verkoper zijn hakken in het zand zet, kunt u uw wettelijke rechten alleen bij de rechter afdwingen. Het is dan van belang om een goede kosten-batenanalyse te maken. Gelijk hebben is in de praktijk niet hetzelfde al gelijk krijgen en gelijk krijgen is in veel gevallen niet rendabel.

Conclusie

Als u de accu nog niet voor eigen rekening heeft vervangen, dan raad ik u aan om de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. U kunt daarna de kosten voor herstel door een derde in beginsel op de verkoper verhalen. Ik raad u voorts aan om onderzoek te laten doen naar de (oorzaak van de) katalysator. Op grond van de wet kunt u mijns inziens kosteloos herstel vorderen van de verkoper. In dat geval geldt dat u het bestaan van het gebrek en het gegeven dat u het gebrek in redelijkheid niet hoefde te verwachten, zult moeten bewijzen. Op grond van de garantie kunt u vooralsnog geen kosteloos herstel vorderen, tenzij zou blijken dat er een motorisch gebrek bestaat wat debet is aan de defecte katalysator.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop