Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Koop ontbinden na 2 eerdere herstelpogingen

Vraag gesteld door W. Kong op 17 mei 2022

Heb een ford kuga gekocht, maar nu blijkt dat er een euvel mee is , waardoor ik niet kan rijden met de auto. Ze hebben het al 2x gerepareerd,  maar het probleem blijft zich voordoen. Druklager en koppeling probleem daardoor lekage remvloeistof.  Kan ik de koop annuleren,  heb wel het hele bedrag betaald. Heb de wagen op 7 mei gekocht en nog geen 100 km kunnen rijden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft begin mei 2022 een Ford Kuga gekocht. De auto blijkt een probleem te hebben met de druklager en de koppeling met remvloeistoflekkage als gevolg. Ondanks twee eerdere reparatiepogingen blijft het probleem bestaan en kunt u geen gebruik maken van de auto. U heeft nog geen 100 km met de auto kunnen rijden. U wilt graag weten of u de koop ongedaan kunt maken.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en zonder ernstige overlast voor de koper.

Ontbinden

Als vast staat dat er sprake is van non-conformiteit, dan kan de overeenkomst pas ontbonden worden als herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden. Of als de verkoper niet is overgaan tot kosteloos herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de koper. Bovendien moet het gebrek van zodanige betekenis zijn dat ontbinding gerechtvaardigd is.  

Aantal herstelpogingen

Over het algemeen wordt aangenomen dat de koper de verkoper ten minste 2  herstelpogingen moet gunnen, alvorens de overeenkomst op grond van non-conformiteit kan worden ontbonden.

Conclusie

De door u gekochte auto voldoet niet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Het probleem is ondanks twee eerdere herstelpogingen door de verkoper niet opgelost. Mijns inziens kunt u de koop ontbinden op grond van non-conformiteit. De verkoper heeft het probleem niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper opgelost.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Wat kan je eisen?