Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gele streep op stoeprand

Vraag gesteld door P. Nanninga op 18 mei 2022

mijn vrouw is MS patient en breng die 1x in de 6a7 weken naar de kapper maar daar voor is de stoeprand een doorgetrokken gele streep gemaakt mijn vraag mag ik daar stilstaan om haar naar binnen te brengen afstand ongeveer 5 mtr. of mag dat niet.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U brengt uw vrouw, die lijdt aan MS, eens per 6 á 7 weken naar de kapper. U parkeert uw auto dan voor de ingang en brengt uw vrouw naar binnen. Vervolgens rijdt u weer weg en haalt u uw vrouw na de knipbeurt weer op dezelfde manier op. Sinds kort is er een gele doorgetrokken streep op de stoeprand voor de ingang van de kapper geplaatst. U wilt graag weten of u langs deze gele streep mag stilstaan om uw vrouw naar binnen te brengen zoals u dit gewend was.

Wat een vervelende situatie. Helaas is het niet toegestaan om uw voertuig te laten staan terwijl u uw vrouw naar binnen begeleidt. Bij een gele doorgetrokken streep geldt een verbod op stilstaan.

Gele streep

Langs een gele doorgetrokken streep op de stoeprand mag een bestuurder blijkens art. 23 lid 1 sub g RVV1990 zijn voertuig niet stil laten staan. Langs een gele onderbroken streep mag men niet parkeren, maar is stilstaan wel toegestaan ex. art. 24 lid 1 sub e RVV 1990.

Stilstaan of parkeren

Parkeren is blijkens de definitie in het RVV1990 het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

Conclusie

Wanneer u uw vrouw afzet bij de kapper is er weliswaar geen sprake van parkeren, maar laat u het voertuig wel enige tijd stilstaan. Langs een gele doorgetrokken streep mogen bestuurders hun voertuigen niet laten stilstaan.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Strepen op de weg, wat betekenen ze? en Verkeersregels in Nederland