Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Eerste huurovereenkomst Recron-staplaats

Vraag gesteld door op 18 mei 2022

Ik sta op het punt een chalet te kopen op een "Recron"locatie. De opleverdatum is (voor het gemak) 1 juli van dit jaar.
Uit de offerte blijkt dat ik over dit jaar voor 12 maanden de "grondhuur"moet betalen terwijl ik in dit geval maar 6 maanden eigenaar van ben/gebruik van kan maken.
Wat zegt Recron hierover?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een chalet gekocht met behoud van de staplaats op een Recron recreatiepark. U bent met de verkoper van dit chalet overeengekomen dat het chalet op 1 juli 2022 geleverd wordt. In de offerte van het recreatiepark is opgenomen dat u 12 maanden huur zult betalen voor de recreatiegrond. Naar uw idee klopt dit niet omdat u pas vanaf 1 juli gebruik zult maken van de plaats. U wilt graag weten of het berekenen van 12 maanden huur in overeenstemming is met de Recron voorwaarden.

Koop kampeermiddel met behoud van staplaats

Een kampeermiddel kan alleen worden gekocht met behoud van de staplaats indien de koper, naast het sluiten van de koopovereenkomst, óók een huurovereenkomst sluit met de campingondernemer. Zonder huurovereenkomst kan/mag het kampeermiddel immers niet op het huurkavel blijven staan, althans kan de eigenaar van het terrein ontruiming van het kavel vorderden.

Recron-voorwaarden

Op grond van art. 9 lid 8 Recron voorwaarden, kwalificeert de huurovereenkomst tussen de nieuwe eigenaar van het kampeermiddel en de campingondernemer als een nieuwe overeenkomst waarop de dan geldende voorwaarden en informatie op van toepassing zijn.

Nieuwe overeenkomst

Op grond van art. 3 lid 1 Recron voorwaarden wordt een (nieuwe) overeenkomst gesloten voor de resterende duur van het overeenkomstjaar én het daarop volgende overeenkomstjaar. Na afloop daarvan wordt de overeenkomst steeds automatisch voor één overeenkomstjaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden.

Conclusie

U raakt een huursom verschuldigd voor de overeengekomen huurperiode. Als u 12 maanden moet betalen heeft u ook recht op 12 maanden gebruik van het gehuurde. De eerste huurovereenkomst voor een vaste Recron-staplaats wordt aangegaan voor een periode van ten minste één jaar, verlengd met de bij de start van de overeenkomst nog resterende periode van het overeenkomstjaar. Als het overeenkomstjaar op de betreffende camping van 1 jul tot 30 juni loopt, dan handelt de campingondernemer in overeenstemming met de Recron voorwaarden door één volledig overeenkomstjaar in rekening te brengen. Als het overeenkomstjaar van 1 januari tot 31 december loopt dan zou de eerste overeenkomst (kunnen) worden aangegaan voor de duur van 18 maanden.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Recron-voorwaarden voor vaste standplaatsen