Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Eerder vertrek van deels aanbetaalde seizoenplaats

Vraag gesteld door op 2 mei 2022

Wij hebben een seizoensplaats op een camping van 1-4 tot 30-9. Wij hebben de helft van de gehele som aanbetaald, voordat het seizoen begon. Nu hebben wij aangegeven dat we het seizoen niet afmaken en gevraagd hoe lang wij voor de aanbetaling kunnen blijven staan. De camping houder is gaan rekenen en heeft dag prijs berekend, dus we moeten nu over 2 weken weg zijn. Dus in totaal heeft onze caravan er dan 1,5 maand gestaan. Mag dit?
Wij hadden gedacht dat we de helft van de tijd er mochten blijven staan, dus dit was geen prettig nieuws. Dus daar nog blijven is voor ons geen optie.
Kunnen wij een financiële tegemoetkoming krijgen, als wij akkoord gaan met de vertrekdatum die de camping houder aangeeft? Hoe gaat het in zijn werk? Ik hoor graag van u.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een seizoenplaats gehuurd op een camping en hiervoor de helft van de overeengekomen prijs als aanbetaling voor aanvang van het seizoen voldaan. U heeft besloten niet het hele seizoen gebruik te willen maken van de gehuurde plaats. U heeft de campingeigenaar gevraagd tot wanneer u van het gehuurde gebruik kan blijven maken op grond van de reeds door u betaalde aanbetaling. De campingeigenaar heeft aangegeven in dat geval de dagprijs te berekenen en dat u over 2 weken, na in totaal 1.5 maand op de camping, het terrein dan zult moeten verlaten. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Afspraak is afspraak

Uit de overeenkomst volgt voor de campingeigenaar om het gehuurde voor de overeengekomen periode aan u ter beschikking te stellen. Voor u volgt uit de overeenkomst de verplichting om de (volledige) overeengekomen prijs te betalen. De hoofdregel is dat overeenkomsten moeten worden nagekomen en dat partijen over en weer elkaar tot nakoming kunnen dwingen van de verbintenissen uit de overeenkomst.

Opzeggen

In beginsel geldt dat als een partij de overeenkomst opzegt hiermee de wederpartij wordt bevrijd van diens verbintenissen uit de overeenkomst. Deze wederpartij kan echter nog altijd de verbintenissen uit de overeenkomst van de ander opeisen. De hoofdregel is dat als een recreant de overeenkomst opzegt de campingeigenaar gerechtigd blijft tot 100% van de overeengekomen prijs, als beëindigingsvergoeding. Partijen kunnen een regeling overeenkomen die de beëindigingsvergoeding beperkt.

Aanbetaling

Partijen kunnen termijnen overeenkomen waarbinnen (deel)betalingen uiterlijk moeten zijn ontvangen. Als een (deel)betaling te laat wordt ontvangen, mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding eisen vanwege een tekortkoming in de nakoming. Een aanbetalingsregeling staat los van de berekening van annuleringskosten of de verplichting om de volledige overeengekomen prijs te betalen. Het is een afzonderlijke regeling die het moment waarop deelbetalingen moeten zijn ontvangen regelt.

Conclusie

In beginsel kan de ondernemer 100% van de overeengekomen prijs opeisen vanaf het moment dat is overeengekomen dat de restantbetaling zou worden voldaan. Als u besluit eerder te vertrekken, geeft dit in beginsel geen recht op restitutie. In de Recron voorwaarden seizoensplaatsen, die over het algemeen beschouwd worden als redelijke voorwaarden, is expliciet opgenomen dat het risico bij voortijdig vertrek volledig voor rekening van de recreant behoort te blijven. Dat de ondernemer bereid is om het dagtarief te berekenen en u daarmee te bevrijden van uw verbintenis tot betaling van de volledige overeengekomen prijs, is in dit geval dus zeker niet onredelijk.

Als de campingeigenaar naast een dag- en seizoentarief bijvoorbeeld ook een weektarief hanteert en de berekening van dit tarief een voor u gunstiger uitkomst heeft, dan kunt u nog proberen een betere deal te bewerkstelligen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's over Seizoensplaats en Annuleren