Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

E-scooter toegelaten in duingebied

Vraag gesteld door P. Smit op 19 mei 2022

Pwn geeft geen toestemming om met me escooter door het duin te gaan.
Ik wil graag met me vrouw op efiets ook tot 24 km maar rijd gemidelt 17km naar het heemskerkse strand of door de duin naar wijk aan zee. Toegestaan alle ebikes met trap ondersteuning ook die tot 50 km.of een scoot mobiel (18 km).
Ik heb een invalide parkeer kaart en ben 62 maar kan me escooter goed handelenen was blij dat ik na een paar slechte jaren er weer is op uit kan.
Mijn vraag is nu kan PWN me zomaar de toegang weigeren en op wat voor gronden. Graag uw menig hierover.

Ps: escooter is mangosteen M2. (24km)

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U wilt graag samen met uw vrouw door het duingebied bij Heemskerk rijden op uw e-scooter. Uw e-scooter heeft een maximumconstructiesnelheid van 25 km/u. Uw vrouw rijdt op een e-bike. U bent houder van een gehandicaptenparkeerkaart. Het duingebied is grondwaterwinningsgebied en wordt beheerd door Pwn. Het gebied wordt omgrensd door verkeersborden C1 met onderbord ‘uitgezonderd fietsers en vergunninghouders’. Pwn heeft u de toegang tot het duingebied ontzegt. U wilt graag weten of u met uw e-scooter in het duingebied mag rijden.  

Verkeersbord met onderbord

Het bord C1 heeft de betekenis dat het weggedeelte na het verkeersbord gesloten is in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Onder normale omstandigheden mogen dus alleen voetgangers maken van het weggedeelte. Uit het onderbord moet echter worden begrepen dat fietsers, die normaal dit weggedeelte niet mogen gebruiken, in dit geval wel gebruik mogen maken van dit weggedeelte evenals vergunninghouders. Bij vergunninghouders moet worden gedacht aan de boswachter, hulpdiensten en in sommige gevallen de strandpaviljoenondernemers.  

E-bike en speed-pedelec

Een e-bike (trapondersteuning tot 25 km/u) kwalificeert wettelijk als een gewone fiets. Een speed-pedelec daarentegen (trapondersteuning tot 45 km/u) kwalificeert als een bromfiets. De bestuurder moet een rijbewijs AM hebben een helm te dragen en moet van de rijbaan gebruik maken. In sommige gemeenten moet de speed-pedelec op het fietspad. Dit moet dan duidelijk worden aangegeven middels verkeersborden.

Snor- en bromfietsen

Snorfietsen met een verbrandingsmotor of elektromotor waarbij deze motor is uitgeschakeld zijn voor de wet een gewone fiets of step. Zonder de motor te gebruiken gelden bovenstaande regels dus ook voor de snorfiets. Alleen als het onderbord zou aangeven dat ook snorfietsen zijn uitgezonderd van de regels van het voetpad, mogen ook zij gebruik maken van dit weggedeelte. Bromfietsen zijn geen fietsen. Bromfietsen mogen dan ook geen gebruik maken van het door u genoemde fietspad.

Gehandicaptenvoertuigen

Bestuurders van gehandicaptenvoertuigen mogen gebruik maken van zowel het voetpad/trottoir, het fietspad of de rijbaan. Afhankelijk van het weggedeelte waar zij gebruik van maken moeten de regels worden gevolgd van het voertuig waarvoor dit weggedeelte bestemd is. Gebruiken zij de rijbaan, dan volgen zij de regels voor motorvoertuigen. Op het trottoir de regels die gelden voor de voetganger. Een gehandicaptenvoertuig blijf echter, ongeacht de plaats op de weg, een voertuig.

Gehandicaptenparkeerkaart

Voor de houder van een gehandicaptenparkeerkaart gelden bepaalde vrijstellingen met betrekking tot parkeren van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen. Ook mag de houder van een gehandicaptenparkeerkaart, indien gebruik wordt gemaakt van een ‘bijzondere snorfiets’ die niet als gehandicaptenvoertuig kwalificeert, gebruik maken van het voetpad/trottoir. Voor voertuigen die als snor- of bromfiets zijn toegelaten geldt deze uitzondering niet. De uitzondering geldt alleen voor de bijzondere snorfietsen zoals e- steps e.d., graag verwijs ik u voor verdere informatie over bijzondere snorfietsen naar deze eerdere vraag op ons Expert Platform (Regels rondom elektrische step (anwb.nl)).  

Conclusie

U mag met uw (reguliere) e-scooter geen gebruik maken van de wegen/weggedeelten in het duingebied. Er geldt een verbod om het gebied in te rijden voor alle voertuigen. Er geldt wel een uitzondering voor fietsers, maar uw e scooter kwalificeert niet als zodanig.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Verkeersregels in Nederland