Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Caravan parkeren op laad- en loshaven

Vraag gesteld door P. Dekkers op 5 juni 2022

Mag een caravan max 3 dagen op een laad en Losplaats worden neergezet.
Om het nog complexer te maken, losplaats geldt van ma t/m za van  07:00 tm 17:00 uur, daarna is parkeren toegestaan.
Volgens mij kun je een caravan niet parkeren omdat het geen voertuig is.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een vraag over een verkeerssituatie. U wilt graag weten of het is toegestaan om een caravan op een laad- en losplaats te parkeren, voor maximaal 3 dagen. De betreffende laad- en losplaats wordt aangegeven met verkeersbord E7 met een onderbord. Op het onderbord staat ma t/m za 07:00 tm 17:00 uur. Naar uw idee kan van parkeren geen sprake zijn, omdat een caravan geen voertuig is.

Caravan

Een caravan kwalificeert als een aanhangwagen. Een aanhangwagen is blijkens artikel 1 RVV1990 een voertuig dat door een voertuig wordt voortbewogen of kennelijk bestemd is om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers. Een caravan is zodoende een voertuig.

Parkeergelegenheid voor onmiddellijk laden en lossen

Het is verboden te parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of het onderbord is aangegeven (art. 24 lid 1 sub d RVV1990). Een parkeergelegenheid voor onmiddellijk laden en lossen (E7) heeft als doel parkeergelegenheid te bieden aan voertuigen tijdens het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Laden en lossen is volgens vaste jurisprudentie: “het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is”.

Onderbord

Op het onderbord onder verkeersbord E7 is aangegeven dat het verkeersbord een beperkte werking heeft. Het parkeerverbod voor andere dan zij die bezig zijn met het onmiddellijk laden en lossen van goederen, geldt van maandag t/m zaterdag tussen 07:00 en 17:00 uur. Buiten deze dagen en tijden mag de parkeergelegenheid in beginsel vrij gebruikt worden.

Aanvullende regels

Vaak wordt in de APV bepaalt onder welke (aanvullende) voorwaarden een parkeergelegenheid mag worden gebruikt. Voor aanhangwagens geldt op grond van de APV meestal een bijzondere regeling. In de meeste gemeenten geldt voor kampeermiddelen zoals caravan, vouwwagens en kampeerwagens dat deze maximaal drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg geplaatst of gehouden mogen worden. Buiten het in- en uitpakken rondom de dag van aankomst en vertrek mag het kampeermiddel dan niet binnen de gemeente geparkeerd worden. Verplaatsing van het kampeermiddel binnen de gemeente heeft dan geen invloed op de toegestane maximale parkeerduur.

Conclusie

Het is niet toegestaan om een caravan voor maximaal drie dagen te parkeren op een parkeergelegenheid bestemd voor het laden en lossen van goederen, voor maximaal drie dagen. Er is bij het parkeren van een caravan geen sprake van het bij voortduring in- en uitladen van goederen van enige omvang. Dat het parkeerverbod tussen 17.00 en 07:00 uur en op zondag niet geldt, maakt dit niet anders. In theorie zou u de caravan wel buiten de op het onderbord vermelde dagen en tijden op deze parkeergelegenheid kunnen parkeren, mits u de caravan steeds tijdig verplaatst naar een reguliere parkeergelegenheid. In de meeste gemeenten gelden aanvullende regels voor het parkeren van een kampeermiddel. U kunt e.e.a. nazoeken in de plaatselijke APV en/of navragen bij de wegbeheerder.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over Verkeersregels in Nederland