Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Caravan parkeren in blauwe zone

Vraag gesteld door P. Dekkers op 8 juni 2022

Kun je een caravan voor maximaal 3 dagen op een parkeerplaats in een gebied met blauwe zone zetten?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een vraag over een verkeerssituatie. U wilt graag weten of het is toegestaan om een caravan voor maximaal 3 dagen te parkeren op een parkeergelegenheid in een blauwe-zone.

Blauwe zone

In de zogenoemde parkeerschijfzone of blauwe zone gelden een aantal specifieke regels met betrekking tot het parkeren van voertuigen. Op grond van art. 25 RVV1990 geldt dat alleen op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep geparkeerd mag worden.

Parkeerverbod

Het is verboden te parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of het onderbord is aangegeven (art. 24 lid 1 sub d onder 2 RVV1990). Een parkeergelegenheid in een parkeerschijfzone (E10) heeft als doel langdurig parkeren tegen te gaan. De blauwe zone biedt parkeergelegenheid aan voertuigen voor een beperkte tijd. Het verkeersbord E10 geeft de maximale parkeerduur aan. Buiten de periode waarin parkeren in de blauwe zone is toegestaan, geldt er een parkeerverbod.

Parkeerschijf in caravan

Op plaatsen voorzien van een blauwe streep in een blauwe-zone, mogen motorvoertuigen op meer dan 2 wielen slechts parkeren als het voertuig is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Bij het instellen van de parkeerschijf mag het tijdstip van aankomst worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken. Een caravan is geen motorvoertuig en heeft in veel gevallen slechts 2 wielen. Voor de caravan hoeft in een blauwe-zone geen parkeerschijf te worden gebruikt.  

Aanvullende regels

Vaak wordt in de APV bepaalt onder welke (aanvullende) voorwaarden een parkeergelegenheid mag worden gebruikt. Voor aanhangwagens geldt op grond van de APV meestal een bijzondere regeling. In de meeste gemeenten geldt voor kampeermiddelen zoals caravan, vouwwagens en kampeerwagens dat deze maximaal drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg geplaatst of gehouden mogen worden. Buiten het in- en uitpakken rondom de dag van aankomst en vertrek mag het kampeermiddel dan niet binnen de gemeente geparkeerd worden.

Conclusie

Het is niet toegestaan om een caravan voor maximaal drie dagen te parkeren op een parkeergelegenheid in een parkeerschijfzone. Buiten de periode waarin parkeren in de blauwe zone is toegestaan geldt er een parkeerverbod. De caravan mag in beginsel wel voor de maximaal toegestane parkeerduur in de blauwe zone geparkeerd worden. Voor de caravan hoeft dan geen parkeerschijf te worden gebruikt. De wegbeheerder kan aanvullende regels stellen aan het gebruik van parkeerplaatsen in blauwe-zones. Het is zodoende raadzaam om bij de betreffende gemeente na te vragen of en onder welke voorwaarden u uw caravan wel/niet in de blauwe zones mag parkeren.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over Verkeersregels in Nederland