Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Airbag-regelunit defect na uitvoeren terugroepactie

Vraag gesteld door M. Bron op 14 juni 2022

Ik heb mijn Audi TT cabrio uit 2000 aangeboden bij een Audi dealer bedrijf voor een terugroep actie van de stuurwiel airbag . Op het moment dat ik de auto ophaal krijg ik te horen dat de airbag lamp brandde voor aanvang van de werkzaamheden . Maar ik ben er van overtuigd dat het lampje niet aan was toen ik de auto heb gebracht. De dag erna hebben ze de auto uitgelezen en bleek dat de airbag regelmodule stuk was . Nu ben ik zelf automonteur; Als het airbag lampje aan was , dan had ik de auto niet gebracht . En vervolgens bellen ze mij  niet op voor aanvang van de werkzaamheden met de melding dat de airbag lamp brand.
Ik ben ervan overtuigd dat er iets fout is gegaan tijdens de werkzaamheden en dat ze daarom zeggen dat het airbaglampje al aan was. Hoe dan ook, hebben ze verkeerd gehandeld; Stel, dat het lampje daar vooraf aan is gegaan, dan hadden ze met mij vooraf kontakt op moeten nemen en dit niet mogen negeren.
Graag uw mening in deze.

Merk: Audi TT
Type: Cabriolet
Bouwjaar: 14-06-2000
Brandstof: Benzine
Motorvermogen: 179 pk

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Naar aanleiding van een terugroepactie m.b.t. de stuurwiel airbag heeft u uw auto aangeboden aan een dealergarage. Toen u de auto weer kwam ophalen werd u gemeld dat het airbaglampje al brandde bij aanvang van de werkzaamheden. Na het uitlezen van de auto blijkt de airbag-regelmodule defect is en debet is aan de foutmelding. Naar uw mening had de garagist het lampje niet mogen negeren bij het uitvoeren van de werkzaamheden van de terugroepactie en had hij contact met u moeten opnemen. Als het defect is ontstaan tijdens de werkzaamheden dat acht u de garagist aansprakelijk voor de schade. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Schade

De hoofdregel in Nederland is dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij een ander rechtens aansprakelijk is voor de geleden schade.

Schade tijdens de reparatie

U heeft uw auto voor de terugroepactie aangeboden aan de garage en tijdens deze werkzaamheden is mogelijk schade ontstaan. Dat de schade (nog) niet aanwezig was toen u de auto ter reparatie aanbood is onvoldoende om vast te stellen of de garage aansprakelijk is voor de schade. U zult moeten bewijzen dat de garage een verwijtbare fout heeft gemaakt.

Terugroepactie en nieuw defect

De regelunit die nu defect is en de werkzaamheden die in verband met de terugroepactie zijn uitgevoerd, staan niet in een duidelijke relatie tot elkaar. De terugroepactie had betrekking op de stuurwielairbag en de bij deze terugroepactie uitgevoerde werkzaamheden (het vervangen van de generator die het gas in de airbag pompt) vereiste geen handelingen waarbij de airbag-regelunit logischerwijs defect kan zijn geraakt.

Zorgplicht

Op grond van de wet moet de opdrachtnemer (de garage) bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het uitgangspunt is daarbij dat de opdrachtnemer als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk gaat.  Het is afhankelijk van de aard van de opdracht hoever deze zorgplicht van de opdrachtnemer gaat. Als de opdracht beperkt is tot het uitvoeren van een bepaalde reparatie, dan kan in beginsel niet van de garagehouder worden gevergd dat hij (aanvullend) onderzoek uitvoert en/of de opdrachtgever op de hoogte stelt van andere ‘noodzakelijk’ werkzaamheden.

Conclusie

Het is aan u om te bewijzen dat de garagist verwijtbaar heeft gehandeld bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is niet erg aannemelijk dat de garagist verwijtbaar heeft gehandeld bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De opdracht m.b.t. de terugroepactie was beperkt tot de stuurwiel airbag en het geconstateerde defect zit in de airbag-regelunit. In beginsel kan ook niet gesteld worden dat de garagist verwijtbaar heeft gehandeld doordat hij u niet (direct) op de hoogte heeft gebracht van het al dan niet brandende airbag-lampje. Hoogstens kan worden gesteld dat van een dealerbedrijf een hogere mate van deskundigheid mag worden verwacht en dat daarom direct bij het opmerken van het lampje contact met u opgenomen had moeten worden. Echter, al zou u dit verwijt kunnen maken, dan bestaat er onvoldoende causaal verband tussen de schade en het verwijtbare handelen om met succes schadevergoeding te kunnen vorderen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over Klachten na auto onderhoud

 

Reacties:

S. Latour

Auteur - 18 april 2023

Opmerkelijk is dat ook wij bij terugroepaktie een brandend lampje krijgen. Het ligt duidelijk bij de audi. Waarom roepen ze anders Audi TT terug. Eeen p[articulier kan niets bewijzen tegen deze commercieele reuzen. Vooral automobisten zonder technische en/of juridische kennis worden meestal financieel benadeeld. Alles kan gemaakt worden als je maar voldoende betalen wil.  

Chaim

ANWB Expert - 21 april 2023

Hartelijk dank voor uw bericht.

Dat het bewijstechnisch lastig is om aan te tonen dat er een 'fout' gemaakt is bij het uitvoeren van een terugroepactie, neemt niet weg dat er vaak ook andere mogelijkheden zijn om (een deel) van de kosten voor herstel vergoed te krijgen. 

Als een bepaalde motorstoring het gevolg is van een gebrek wat de consument in redelijkheid op grond van de koopovereenkomst niet hoeft te verwachten én het gebrek reeds (latent) aanwezig was bij aflevering door de verkoper, dan kan een consument in beginsel kosteloos herstel van dat gebrek vorderen van de verkoper. Hoewel ook bij een vordering op grond van non-conformiteit de bewijslast en daarmee het bewijsrisico in beginsel bij de consument ligt, is het zeker niet ondenkbaar dat een dergelijke vordering slaagt. In dat geval kan de vordering echter uitsluitend worden ingesteld tegenover de verkoper en niet tegen de fabrikant/importeur of een derde dealerbedrijf dat slechts de terugroepactie heeft uitgevoerd. 

In bovenstaande casus was de vraag of de dealer die de terugroepactie heeft uitgevoerd kan worden aangesproken op grond van een verwijtbaar handelen bij het uitvoeren van de terugroepactie. In die casus is het gelet op de leeftijd van het voertuig bovendien onwaarschijnlijk dat met succes een beroep kan worden gedaan op kosteloos herstel op grond van non-conformiteit. Van een ouder voertuig (22 jaar) mag nu eenmaal niet veel meer worden verwacht en zal al snel geaccepteerd moeten worden dat (groot) onderhoud voor rekening en risico van de eigenaar van het voertuig blijft. 

Meer weten? 

Klachten na aankoop - ANWB