Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

wat is wettelijk de garantietermijn bij aankop van een jonge occasion en een relatief hoge aanschafprijs.

Vraag gesteld door JayJay50 op 30 november 2017

Sommige garages hanteren bij aankom van een jonge occasion een garan van 3 tot 12 maanden. Ook bestaat er iets als: de garantie is bespreekbaar... of je kunt een garan aanschaffen . Wat is wijs?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten wat de wettelijke garantietermijn is bij aankoop van een jonge occasion. Omdat in de praktijk vaak een mogelijkheid tot garantie (bijkopen) aangeboden wordt vraagt u zich dan ook af wat wijsheid is.

Garantie
Garantie is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft. Als er een gebrek ontstaat of er ontbreken onderdelen, dan kunt u een beroep doen op de garantie en de verkoper moet dan in principe kosteloos herstellen. Als er garantie wordt gegeven, dan neemt de verkoper het risico van bepaalde gebreken over.

Fabrieksgarantie
Bij een nieuwe auto wordt fabrieksgarantie gegeven, meestal voor twee of drie jaar. Garantie wil zeggen dat de garantieverlener instaat voor herstel van bepaalde gebreken. Het voordeel van garantie is dat u tijdens de garantieperiode bij een gebrek alleen hoeft aan te tonen wat er kapot is. Het is aan de garantieverlener het tegendeel te bewijzen, of dat het product stuk is gegaan door verkeerd gebruik.

BOVAG-garantie
Als u een auto koopt bij een dealer die bij de BOVAG is aangesloten hebt u automatisch BOVAG garantie, mits het gaat om een occasion vanaf €4500, - of vanaf 35% van de cataloguswaarde. Als er geen BOVAG garantie wordt afgegeven moet er op de koopovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgezien. Een voordeel van de BOVAG-garantie is dat u, indien er zich een probleem voordoet, toegang hebt tot de Geschillencommissie Voertuigen.

Overige garantie
Garages die niet zijn aangesloten bij de BOVAG hebben vaak eigen garantievoorwaarden. Dit kan een beperkte garantie zijn, in duur of in onderdelen. Bijvoorbeeld alleen 2 maanden of alleen op het 'draaiend gedeelte' of op 'motor en versnellingsbak'. Informeer altijd naar de garantie en zet de gemaakte afspraken op papier.

Wettelijke garantie
Ook zonder eerder genoemde garanties hebt u als consument recht op een goed product. In Nederland blijft de verkoper niet slechts tijdens de garantie, maar in feite onbeperkt aansprakelijk, zolang dat tenminste redelijkerwijze kan worden verlangd. U hebt wettelijk gezien namelijk recht op een deugdelijk product. De eerste zes maanden na aanschaf profiteert u bovendien van een verlichting van bewijslast. Als het product binnen zes maanden na de aanschaf kapot gaat of een mankement vertoont, dan moet de verkoper aantonen dat dat door uw schuld gekomen is. Anders hebt u recht op herstel of vervanging van het product of, als dat niet mogelijk is, op teruggave van de aankoopprijs.

Anders gezegd:
Bij het afsluiten van verlengde garantie van bijvoorbeeld 3-12 maanden koopt u feitelijk iets waar u in een beperktere vorm al recht op hebt. Voor het bedrag koopt u een stukje gemak waardoor u bij een buitensporig vroeg defect niet hoeft te strijden met uw dealer om uw consumentenrecht (wettelijk recht op een deugdelijk product). Voor 'n ieder geldt dat die uiteraard zelf de overweging moet maken of men het gevraagde extra te betalen bedrag voor garantie als een nuttige investering beschouwd. In ieder geval biedt elke importeur dit soort aanvullingen op fabrieksgarantie aan waarbij commerciële belangen uiteraard óók een rol spelen.

Meer informatie over garantie vindt u op onze website.