Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Openbaar of niet

Vraag gesteld door Keebre op 2 augustus 2017

Tussen de tuinen van woningen van twee straten is een doorgang waar je vroeger nog door kon rijden, bij beide ingangen hangt aan weerszijde een e1 bord. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de woningbouwvereniging aan beide ingangen een ijzeren poort achter het e3 bord gehangen (waar alleen bewoners een sleutel van hebben) die s avonds op slot gaat en halverwege de doorgang een afzetting waar alleen voorgangers door kunnen. Het is eigen terrein van de woningbouw maar toch worden mensen nu bekeurd als ze te lang daar staan, onder het mom "poort open=openbare weg, poort dicht=privé". Het klinkt mij nogal tegenstrijdig en krijg het idee dat ze het zelf eigenlijk ook niet goed weten. Kan iemand mij uitleggen hoe de situatie nu precies is?? Voor mijn gevoel zijn, na het plaatsen van de ijzeren poorten, de e3 borden niet meer geldig voor het gebied na de poorten.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

even een correctie: bovenstaand bericht gaat over e1 boorden!!!!***

Reactie van Michiel Claesen:

U heeft een vraag over de uitleg van een spcifieke verkeerssituatie.

Zou u mij ter verduidelijking een aantal foto's per e-mail kunnen toesturen?***

Reactie van JvKnegsel:

Ook als een weg afgesloten kan worden, bijvoorbeeld door een slagboom of een poort, maar iedereen er in beginsel kan en mag komen, kan het nog steeds openbare weg zijn. Denk bijvoorbeeld aan parkeerterreinen en parkeergarages, ziekenhuisterreinen, kazernes, wegen met slagbomen als snelheidsremmende maatregel, een recreatiegebied, enz.
Wie eigenaar van een pad of een weg is, is daarbij niet relevant. Bordjes "eigen weg" worden wel geplaatst om aan te geven dat een weg particuliere eigendom is, maar in beginsel wel open staat voor openbaar gebruik. Zie ook https://www.verkeerinbeeld.nl/blog/110515/wat-is-de-betekenis-van-het-bordje-eigen-weg. Daar vind je ook informatie over het afsluiten met slagbomen o.i.d.
Anders dan het bordje "verboden toegang (voor onbevoegden)" met de toevoeging "art. 461 Wetboek van Strafrecht". Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekDerde_TiteldeelVII_Artikel461.

Het feit dat er verkeersborden staan (in casu bord E1: parkeerverbod), versterkt nog eens het vermoeden dat het een openbare weg is (ook al kan iedereen vrij verkeersborden kopen).

Alle voor het openbare verkeer openstaande wegen zijn openbare wegen volgens de Nederlandse wetgeving: art. 1 lid 1 sub b Wegenverkeerswet 1994. De jurisprudentie legt dat ruim uit: zelfs tanksporen op de hei en het strand kunnen openbare weg zijn.
Dan gelden daar ook de verkeersregels en kan er ook handhavend worden opgetreden.