Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verschil tussen benzineprijs op het informatiezuil en de bon

Vraag gesteld door op 27 maart 2022

Ik heb op 27 maart 2022 brandstof getankt bij een station in Duitsland waar de prijs voor Super E10 op de prijszuil stond aangegeven als EUR 2.049 per liter.
Na betaling bleek dat mij EUR 2.119 in rekening was gebracht. Op bezwaren van mijn zijde kreeg ik van de shopmedewerker alleen de reaktie dat hij er ook niets aan kon doen "omdat de prijzen ieder uur opnieuw worden vastgesteld".
Heeft een officieel bezwaar enige kans van slagen? Ik vrees dat de prijs op de pomp bepalend is - en die heb ik niet vooraf gecontroleerd...

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs getankt in Duitsland bij een benzinestation dat op haar informatiezuil een prijs per liter toonde van € 2.049. Nadat u de benzine had getankt en wilde afrekenen merkte u dat een prijs van € 2.119 per liter in rekening is gebracht. Ondanks uw protest moest u dit hogere tarief betalen. U wilt graag weten of het zinvol is om een vordering in te stellen tot vergoeding van dit prijsverschil.

Misleidende handelspraktijk

Het tonen van een verkeerde, lagere prijs dan waarvoor de benzine daadwerkelijk kan worden gekocht, kwalificeert in Nederland als een misleidende handelspraktijk. Het leerstuk van o.a. de oneerlijke handelspraktijk vloeit voort uit een EU-richtlijn. In Duitsland zal dus een soortgelijke regeling gelden.

Onrechtmatig handelen

Oneerlijke handelspraktijken, waaronder de misleidende handelspraktijk, kwalificeert als een onrechtmatig handelen. Een onrechtmatig handelen brengt een schadevergoedingsplicht met zich mee tegenover de benadeelde.

Bewijs

Als u kunt aantonen dat het benzinestation een onjuiste lagere prijs toonde op het informatiezuil dan de prijs die uiteindelijk moest worden afgerekend, dan kunt u schadevergoeding vorderen voor de schade die u dientengevolge lijdt (ex art. 6:193j BW).

Conclusie

Het Duitse benzinestation handelde misleidend en daarmee oneerlijk en onrechtmatig door een verkeerde lagere benzineprijs te tonen op het informatiezuil. Ik raad u aan de betreffende ondernemer aansprakelijk te stellen voor het prijsverschil tussen de afgerekende prijs en de prijs die op het informatiezuil getoond werd. Omdat er sprake is van een grensoverschrijdend consumentengeschil binnen de EU, kunt u het ECC om advies en bemiddeling vragen. Oneerlijke handelspraktijken kunt u voorts melden bij de autoriteit Consument en Markt, althans bij het Duitse equivalent daarvan.

U had tot het moment van betalen (zonder protest aan te tekenen), ook nakoming kunnen vorderen van de op het informatiezuil getoonde prijs. U mag er immers vanuit gaan dat u de benzine kon afnemen voor de op het informatiezuil getoonde prijs. Dat de verkoper de benzine niet tegen die prijs wilde verkoper, maakt niet dat hij zich kan beroepen op een wilsgebrek. U mocht er in de gegeven omstandigheden op vertrouwen dat de verklaring op het informatiezuil overeenkwam met de wil van de benzinepomphouder.   

In de praktijk kiezen pomphouders in Nederland er vaak voor om het verschil terug te betalen als inderdaad blijkt dat een verkeerde prijs op het zuil getoond werd. U zult dan wel een kopie van de bon moeten sturen. Een formele aansprakelijkheidstelling is dan niet nodig. 

Wilt u meer weten? Bezoek dan de de pagina's oneerlijke en op de zwarte lijst gezette handelspraktijken, eerlijke handel, keurmerken en gedragscodes en gratis juridische hulp