Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schadevergoeding bij non-conformiteit

Vraag gesteld door F. Verhallen op 13 maart 2022

Vorige week vrijdag heb ik een tweede hands auto aangeschaft. Nu kreeg ik na twee dagen al motor problemen en kan de auto niet meer starten.

Ik heb de verkoop garage gebeld met dit probleem. Hij wilt de auto nu wel kosteloos repareren maar wil de auto niet ophalen omdat hij in België staat. Ik heb hem aangeboden om de auto anders naar een lokale garage aldaar te brengen, maar dit wil hij niet.

Ben ik verplicht om de kosten a 400 euro op mij te dragen of is hij verplicht om de auto op te halen? Wat is hierin de gang van zaken.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs een tweedehands auto gekocht in Nederland. Kort na aflevering startte de auto niet meer. Het voertuig staat nu stil in België en er kan niet mee worden gereden. De garagist heeft zich bereid getoond de auto kosteloos te repareren. De sleepkosten wil de garagist echter niet vergoeden, omdat de auto vanuit België, naar Nederland moet worden gehaald. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben, kunt u van de verkoper eisen dat het gebrek op zijn kosten wordt hersteld.

Schadevergoeding bij non-conformiteit consumentenkoop

Naast het recht op kosteloos herstel van het gebrek op grond van de wet, heeft u blijkens art. 7:24 BW recht op schadevergoeding. Voorwaarden hierbij is dat de schade in direct verband staat met de aansprakelijkheid van de verkoper. De verkoper had u een deugdelijke auto moeten verkopen. Als blijkt dat de auto niet voldeed aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben, heeft u aanvullende schade geleden, de auto moest worden gesleept. Deze kosten staan in voldoende verband met de aansprakelijkheid van de verkoper en de sleepkosten kunnen dus op de verkoper worden verhaald.

Conclusie

Op grond van de wet kunt u naast herstel van de auto ook vergoeding van de sleepkosten van de verkoper eisen. Ik raad u aan de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel van de auto en vergoeding van de sleepkosten.
Hoewel de aard en omvang van het gebrek nog onbekend zijn, is het resultaat dat u de auto niet kunt gebruiken. De auto bezit zodoende niet de eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik. Het gebrek is u duidelijk geworden binnen 2 dagen na aankoop, tenzij de verkoper kan bewijzen dat het gebrek niet bestond bij aankoop, zal hij over moeten gaan tot kosteloos herstel.

De sleepkosten zijn het directe gevolg van het niet leveren van een deugdelijk product en komen voor vergoeding in aanmerking. De schadevergoeding is beperkt tot de redelijke kosten die u heeft moeten maken voor het verslepen van de auto. U kunt de auto naar de garagist laten verslepen en de gemaakte kosten als schadevergoeding terugvorderen.

Ik raad u aan de garagist eerst te confronteren met het bovenstaande. Gelet op uw rechtspositie is het mogelijk voordeliger voor de garagist om de auto zelf of door een door hem ingeschakelde dienst te laten slepen.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB
Top 10 vragen non-conformiteit - ANWB