Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Restitutie liggeld

Vraag gesteld door op 15 april 2022

Ik heb een ligplaats gehuurd voor mijn sloep in de jachthaven van Camping en Jachthaven Spijkerboor in Warmond. Naast deze ligplaats huur ik ook een plek voor een chalet. Op de huurovereenkomst staat dat de totale overeenkomst (ligplaats + plekhuur voor het Chalet) valt onder de Recron voorwaarden voor vaste plaatsen. Nu is het zo dat ik dit Weekend mijn sloep verkocht heb maar ik wel het volledige liggeld tot 1 okt 2022 heb betaald.
Heb ik onder de Recron voorwaarde recht op een restitutie van (een deel van) het betaalde liggeld?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


U huurt een ligplaats voor uw sloep, samen met een staplaats voor een chalet. Op de huurovereenkomst staat dat de totale overeenkomst valt onder de recron-voorwaarden voor vaste plaatsen. Dit weekend heeft u uw sloep verkocht en u wilt weten of u recht heeft op teruggave van een deel van het liggeld.

Artikel 13 lid 1.Tussentijdse beëindiging

Bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft de recreant het jaargeld verschuldigd exclusief de kosten wegens het verbruik van gas, water, elektra en gebruik van riool maar inclusief de kosten voor commu nicatieverbindingen in verband met reeds door de ondernemer aangegane verplichtingen voor de resterende periode van de overeenkomst tenzij een direct voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein. Indien een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein heeft de recreant recht op vermindering van het jaargeld over de resterende periode van de overeenkomst, te rekenen vanaf de eerste dag van de opvolgende maand. Indien de ondernemer een recreant heeft gevonden die de plaats wil gebruiken dan heeft deze voorrang.

Recron-voorwaarden

Ervan uitgaande dat de totale huurovereenkomst valt onder de recron-voorwaarden voor vaste plaatsen heeft u te maken met bovenstaand artikel. Dat betekent dat u het volledige huurbedrag verschuldigd bent bij een tussentijdse beëindiging, tenzij de ligplaats opnieuw verhuurd wordt en er geen andere ligplaatsen meer zijn. Ik raad aan om hierover contact op te nemen met de verhuurder.