Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Opzeggen jaarplaats door recreant

Vraag gesteld door op 25 februari 2022

Afgelopen jaren is er veel veranderd mbt de chaletparken. Ook wij hebben er mee te maken. In 2019 hoorden we dat we ons geen enkele zorgen hoeven te maken, maar door de COVID-19 crisis versnelde hij met zijn plannen om er een nog moderner chaletpark van te maken met zeer luxe chalets en huur-bungalows.
De Camping eigenaar van de Bremstruik te Ruurlo had ook aangegeven dat we niet teveel moesten investeren.
(Het park maakt gebruik van de Recron voorwaarden)

Na een goed overleg gaf hij ons de volgende opties:

“Omdat jullie graag duidelijkheid willen, hebben we kort en bondig onderstaande 2 opties  geformuleerd.

1. Als jullie besluiten om zelf te vertrekken willen wij jullie uit coulance helpen met de demontage van de veranda en/of helpen met de verkoop van het chalet buiten ons terrein. Daarnaast wil Wouter een poging wagen om het chalet van de plek te krijgen en klaar te zetten voor transport. (We vragen jullie hiervoor een verplaatsingsovereenkomst te tekenen i.v.m. de verantwoordelijkheid) Samengevat bestaat de coulance uit hulp bij verkoop of verplaatsing zoals hierboven beschreven en dus niet uit financiële tegemoetkoming.
2. Jullie blijven tot opzegging onzerzijds. I.v.m. de opzegtermijn  mogen jullie sowieso nog 14 maanden na opzegging blijven staan. Jullie ontvangen dan een opruimingskostenvergoeding van ca. 1500 euro. Daarnaast wil Wouter een poging wagen om het chalet van de plek te krijgen en klaar te zetten voor transport. (We vragen jullie ook hiervoor een verplaatsingsovereenkomst te tekenen i.v.m. de verantwoordelijkheid). Daarnaast maken jullie de plaats helemaal leeg incl. veranda, schuurtje, bestrating etc. We helpen jullie desgewenst graag bij eventuele verkoop van het chalet buiten ons terrein.”

Wij besloten niet langer te wachten ivm beperkte plaatsen op andere parken en kozen optie 1.

Nu is het bijna zover en begint de discussie over het geheel schoon opleveren van de plek. We waren verbaasd, omdat dat expliciet genoemd is bij optie 2 en niet bij optie 1.

We zouden sowieso al onze spullen en tegels meenemen richting het andere park, maar de fundering van het schuurtje wilde we laten liggen.
Hier was hij het niet mee eens en eist dat we de plek volledig schoon opleveren.

Wat is ons recht hierin? Wie heeft er nu gelijk? Geldt nu de Recron of geldt nu de afspraak met de eigenaar?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Door aanstaande wijzigingen op het vakantiepark waar u een vaste staplaats huurde, heeft u, na overleg met de campingeigenaar, besloten de huurovereenkomst op te zeggen. Er is discussie ontstaan over het schoon en leeg opleveren van de plaats. U wilt de fundering van de (inmiddels verwijderde) schuur in de grond laten liggen, de verhuurder wenst dat u de fundering afbreekt. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is. 

Recron voorwaarden of specifieke overeenkomst

Op grond van de Recron voorwaarden (art. 2 lid 7) geldt dat als de overeenkomst en/of de regels van de campingeigenaar voor de recreant nadelig is of zijn ten opzichte van het gestelde in de Recron voorwaarden, de Recron voorwaarden prevaleren.

Opzeggen door recreant

Als de recreant de overeenkomst opzegt, dan heeft de recreant geen bijzondere rechten op grond van de Recron voorwaarden. De recreant moet de plaats opleveren en twee maanden voor het einde van het overeenkomstjaar de overeenkomst schriftelijk opzeggen (art. 10). Niet tijdige oplevering van het gehuurde heeft tot gevolg dat de opzegging niet volmaakt is en de verhuurder gerechtigd blijft tot de overeengekomen huurpenningen voor de eerstvolgende periode.   

Schoon en leeg opleveren van de plaats

De Recron voorwaarden bepalen dat na beëindiging van de huurovereenkomst door de recreant, de recreant moet zorgdragen dat de plaats ontruimd en opgeruimd ter beschikking wordt gesteld aan de verhuurder. Uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode (art. 15 lid 3).

Specifieke voorwaarden bij opzeggen

U heeft de overeenkomst opgezegd nadat de campingeigenaar u twee opties heeft voorgelegd. U heeft gekozen voor de optie waarbij u de overeenkomst opzegt. De campingeigenaar heeft in dat geval toegezegd ‘te helpen met de demontage van de veranda en de eventuele verkoop van het chalet buiten het terrein’. Hiernaast zou de campingeigenaar proberen het chalet van de plaats te krijgen en klaar te maken voor transport, dit laatste o.b.v. een verplaatsingsovereenkomst.

Conclusie

De campingeigenaar heeft u toegezegd te helpen met de demontage van de veranda en het klaar maken van het chalet voor transport. Deze bepalingen zijn voor u niet nadelig ten opzichte van de Recron voorwaarden. U kunt nakoming van de toegezegde ‘hulp’ vorderen. In de door u gekozen optie wordt niet ingegaan op de verplichting de plaats te ontruimen en opgeruimd ter beschikking te stellen aan de verhuurder. Ten aanzien van de ontruiming gelden zodoende de Recron voorwaarden. U zult (ook) de fundering moeten (laten) verwijderen, om te voldoen aan uw verplichtingen bij het opzeggen van de overeenkomst.