Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Forse snelheidsovertreding in België

Vraag gesteld door op 9 maart 2022

Ik heb een snelheidsovertreding begaan in België. 120 km/ pu gereden waar je 70 mag. Krijg ik nu alleen een boete thuis die ik kan betalen of moet ik voor de rechter verschijnen? En hoe hoog is de boete?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een forse snelheidsovertreding begaan in België. U heeft 120 km/u gereden daar waar de toegestane maximum snelheid 70 km/u was. U wilt graag weten welke straf hiervoor kan worden opgelegd.

Snelheidsovertredingen buiten de bebouwde kom

Als de maximum toegestane snelheid buiten de bebouwde kom wordt overschreden met meer dan 40 km/u, zal een rechter de straf moeten bepalen. Een dergelijke forse snelheidsovertreding kan niet zonder gerechtelijke tussenkomst worden afgedaan.

Straf

De rechter zal een (forse) geldboete (indicatie: € 80- €4.000) kunnen opleggen en kan besluiten om daarnaast een rijverbod (in België) op te leggen (indicatie: 8 dagen tot 5 jaar) . De hoogte van de geldboete en de duur van het eventuele rijverbod zijn afhankelijk van de (ter zitting aangevoerde) omstandigheden en de vastgestelde (gecorrigeerde) snelheid.

Conclusie

Bij een dergelijk forse snelheidsovertreding zal de rechter in België moeten besluiten welke straf passend is. Het is raadzaam om, na oproeping, op de zitting te verschijnen en e.e.a. toe te lichten. Als u niet in persoon en/of bij advocaat kunt verschijnen is het raadzaam om schriftelijk tekst en uitleg te geven en daarbij aan te geven waarom u niet bij de zitting aanwezig kon zijn.

meer informatie over boetes uit het buitenland vindt u op onze pagina.