Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto opladen op werk

Vraag gesteld door op 24 maart 2022

Ik heb een elektrische auto en kon mijn auto opladen op het werk. Nu heeft men besloten dat alleen dienstvoertuigen nog mogen laden op het werk. Ik heb het probleem dat ik thuis als de laadpaal bezet is niet kan laden en dus niet naar het werk kan. Nu las ik dat bedrijven tegenwoordig werknemers  een mogelijkheid moeten geven om een elektrische auto te kunnen opladen. Dat is in 2018 door het europees parlement besloten. Kunt u mij vertellen waar ik deze maatregel kan vinden en sta ik hiermee sterk genoeg om dit ten spraken te stellen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Uw werkgever heeft onlangs besloten dat alleen nog dienstvoertuigen van de laadpalen op het bedrijfsterrein gebruik mogen maken. Omdat er bij u thuis amper voldoende laadpalen beschikbaar zijn loopt u hierdoor het risico uw elektrische auto niet goed te kunnen laden. U heeft gehoord dat het Europees Parlement in 2018 heeft besloten dat werkgevers verplicht zijn om laadpalen beschikbaar te stellen. U wilt graag weten of u op grond van deze regeling kunt afdwingen dat u weer van de laadpalen op werk gebruik kunt maken.

Richtlijn energieprestatie gebouwen

Ik vermoed dat u met het besluit van het Europees Parlement uit 2018, doelt op de in 2018 door het EU-Parlement definitief goedgekeurde Richtlijn energieprestatie gebouwen. Deze richtlijn in Nederland geïmplementeerd in het Bouwbesluit. In afdeling 5.4 van het bouwbesluit staat opgenomen dat een bouwwerk voldoende laadinfrastructuur heeft ten behoeve van elektrische voertuigen.

Voldoende laadinfrastructuur

Voor nieuwbouw (anders dan woongebouwen) met meer dan 10 parkeervakken geldt dat ten minste één oplaadpunt moet worden gerealiseerd én dat de voorbereidingen (leidingdoorvoer) wordt getroffen voor ten minste één op de vijf parkeervakken. Dezelfde verplichtingen gelden bij een ingrijpende verbouwing. Voor nieuwbouw geldt deze verplichting per 10 maart 2020. Voor bestaande gebouwen geldt dat als deze gebouwen beschikken over meer dan 20 parkeervakken met ingang van 1 januari 2025 ten minste één oplaadpunt is gerealiseerd.

Gebruik van de laadpaal

Laadpalen bij het werk zijn in regel privaat (niet publiek toegankelijk). De eigenaar van de laadpalen mag besluiten wie en onder welke voorwaarden gebruik kan/mag maken van de laadpalen. Hoewel het in de regel gunstig is voor bedrijven om de laadpalen intensief te gebruiken (de investering kan dan sneller worden afgeschreven), bestaat er geen regel die de eigenaar van de (private) laadpaal beperkt in zijn eigendomsrecht.

Conclusie

Hoewel het vaak interessant is om laadpalen (semi-)publiek toegankelijk te maken, bestaat hiertoe geen verplichting. De eigenaar van de (private) laadpaal mag beslissen wie en onder welke voorwaarden er gebruik van de laadpaal kan worden gemaakt.  U kunt uw werkgever op grond van de bestaande regelingen rondom oplaadpunten dus niet dwingen, dat u bij het bedrijf uw elektrische auto kunt opladen. Er moet weliswaar een minimum aantal oplaadpunten gerealiseerd zijn of gerealiseerd worden, maar de eigenaar van de laadpaal mag beslissen wie en onder welke voorwaarden gebruik mag maken van zijn laadpaal.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over alles over laadpalen voor je elektrische auto en op de pagina van de Rijksdienst.