Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recht op affectieschade

Vraag gesteld door op 8 januari 2022

In 2017 ben ik door een appende mede weggebruiker van achteren aan gereden. De letselschade zaak loopt nog steeds alhoewel de verzekeraar in kwestie direct na de aanrijding 100% aansprakelijkheid erkende. Inmiddels ben ik door de gevolgen van de aanrijding in de IVA terechtgekomen. De verzekeraar claimt daar geen boodschap aan te hebben en betwijfeld de causaliteit. Hier is mijn letselschade advocaat mee bezig. Ik las op uw website iets over affectieschade. Als gevolg van de gevolgen van de aanrijding ben ik beperkt in mijn doen en laten. Niet voor niets ben ik 100% afgekeurd. Heeft mijn gezin recht op een affectievergoeding?
 

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

In 2017 heeft u door toedoen van een andere weggebruiker letsel opgelopen. Deze letselschadezaak loopt nog steeds en u wordt in deze zaak bijgestaan door een letselschade advocaat. U heeft iets gelezen over affectieschade, dat kan worden toegekend aan naaste familieleden. Inmiddels bent u voor 100% afgekeurd voor uw werk en uw vraag is of uw gezin recht heeft op affectieschade.

Wat is affectieschade?

Nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk kunnen een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

Heeft mijn gezin recht op affectieschade?

De wet is op 1 januari 2019 in werking getreden. Er is geen overgangsrecht. De nieuwe wet geldt dus alleen voor gebeurtenissen die plaatsvinden na inwerkingtreding van die wet. Omdat het ongeval waarbij u letsel opliep in 2017 heeft plaatsgevonden, kan uw gezin geen aanspraak maken op affectieschade.

Meer informatie over affectieschade.