Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Noodreparatie en non-conformiteit

Vraag gesteld door op 5 januari 2022

Mijn auto is door een derde garage gedeeltelijk gerepareerd. (ben zo stom geweest om de auto naar een andere garage te laten slepen voor reparatie). Uit hun onderzoek is voortgekomen dat het motorblok moet worden vervangen omdat de krukas is ingelopen door een uitgeslagen tandriem polie. De garage heet de ruimte tussen de nieuwe polie en krukas opgevuld, maar dit is een tijdelijke oplossing en het probleem komt zeker terug. Wij hebben de auto 2 maanden en 2 weken in ons bezit, er is bijna 1350 km mee gereden door ons. Huidige teller stand 120732 hyundai getz 1.1 12v bj 2008.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een occasion gekocht. Korte tijd na aankoop, na ongeveer 2,5 maand en 1350 km is geconstateerd dat de motor onherstelbaar defect is. De krukas is ingelopen door een uitgeslagen tandriem polie. Een andere garage dan waarvan u de auto heeft gekocht, heeft een noodreparatie uitgevoerd, maar dit is slechts een tijdelijke oplossing. U wilt de koop ongedaan maken en wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Koop=Koop
In beginsel komt het risico op schade en tenietgaan van een auto voor ma aflevering voor rekening van de koper. De koop kan niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Het ontbinden van de koop overeenkomst is alleen mogelijk als daar een wettelijke grondslag voor is.

Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Rechten bij non-conformiteit
Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en met minimale overlast voor de koper.

Bewijs
In beginsel moet de koper bewijzen dat het product niet voldoet aan zijn redelijke verwachtingen en dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop. Een uitzondering hierop zijn de eerste 6 maanden na aankoop bij de consumentenkoop. In deze periode bestaat het rechtsvermoeden dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was.

Ontbinden
Als vast staat dat er sprake is van non-conformiteit, dan kan de overeenkomst pas ontbonden worden als herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden. Of als de verkoper niet is overgaan tot kosteloos herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de koper.

‘Herstel’ door derde
Normaliter verspeelt u uw rechten bij non-conformiteit als u het gebrek door een derde laat herstellen. In dit geval is slechts een noodreparatie uitgevoerd. De kosten voor deze noodreparatie kunt u mijns inziens niet op de verkoper verhalen, maar het deugdelijk en duurzaam herstellen van de zaak kunt u wel van de verkoper vorderen.

Conclusie
U kunt de koop niet zomaar ongedaan maken vanwege de motorschade. Eerst moet komen vast te staan dat er sprake is van een gebrek wat u op grond van de koopovereenkomst niet hoefde te verwachten. U hoeft niet aan te tonen dat het gebrek al aanwezig was bij aflevering, maar als de verkoper bewijs dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan nog niet bestond bij aflevering is er geen sprake van non-conformiteit.

In dit geval verwacht ik dat u met succes kosteloos herstel van het gebrek kunt vorderen. Ook van een oudere auto met een relatief hoge km-stand, mag u verwachten dat u langer dan 2.5 maand kunt rijden. Ontbinding van de overeenkomst is (nog) niet mogelijk. U dient de verkoper eerst in de gelegenheid te stellen om het gebrek te verhelpen.

Meer weten?
https://www.anwb.nl/juridisch-advies/koop-en-onderhoud/de-koop-sluiten/koop-annuleren
https://www.anwb.nl/juridisch-advies/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/klachten-na-aankoop