Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Italiaanse boete

Vraag gesteld door op 30 december 2021

Gisteravond ontving ik van PostNL een boete uit Italie voor - als ik het correct heb vertaald - het niet nakomen om de chauffeursgegevens mee te delen voor de puntenaftrek van het rijbewijs binnen de vastgestelde termijn.
Aan de brief zat een rood etiket wat de postbode eraf heeft gehaald voor zijn eigen administratie waarop een datum stond van 10-12-2021 De postbode noemde het een retourbrief maar kon niet uitleggen wat dat exact inhoud.
Er wordt aangegeven in de boete dat als ik binnen 5 dagen betaal een korting van 30% op de boete gegeven wordt het boetebedrag is dan €228,70. Echter waren de 5 dagen al verstreken voor ik de boete heb ontvangen..
Op 27-09-2021 heb ik een boete van € 146,10 voldaan afkomstig van dezelfde afzender nl; Comune di Bagnolo di Po.
Ik begrijp deze nieuwe boete daarom niet, en eerlijk gezegd vertrouw ik het ook niet. Helaas heb ik geen gegevens meer van de reeds betaalde boete omdat ik dacht dat ik aan de betaalverplichting had voldaan. Wij zijn in oktober 2020 in Italie geweest de boete was sowieso al erg laat.
Er wordt aangegeven dat er binnen 60 dagen in hoger beroep kan worden gegaan maar dat moet in het Italiaans. Er staat een adres bij waar het bezwaar handmatig kan worden ingediend of aangetekend met ontvangstbewijs naar verzonden kan worden.

Graag ontvang ik van u advies hoe te handelen.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U ontving per aangetekend schrijven een boete voor het niet nakomen om de chauffeursgegevens mee te delen voor de puntenaftrek van het rijbewijs binnen de gestelde termijn. In de brief staat dat u als u binnen 5 dagen betaalt, een korting wordt gegeven van 30% op de boete. Op 27-09-2021 heeft u een boete voldaan van dezelfde afzender. Na betaling heeft u alles weggegooid. U wilt graag advies hoe te handelen.

Niet de bestuurder geweest en toch een boete?

In Nederland moet je als kentekenhouder de boete betalen. In het buitenland is dat vaak anders en is de bestuurder verantwoordelijk. De kentekenhouder kan verplicht worden om de naam en adres van de werkelijke bestuurder op te geven. Of dat het geval is, zal in de brief vermeld staan. Vaak moet je dan een formulier invullen met de gegevens van de bestuurder. Geef je deze gegevens niet af, dan kun je daarvoor een aanvullende boete krijgen. 

Betalen

Zoals ook in de brief die u ontving te lezen is, loont het meestal om de boete snel te betalen, omdat je bijvoorbeeld korting krijgt. U kunt de dag aanhouden dat u de brief heeft ontvangen voor het berekenen van de dagen. 

Twijfelt u over de juistheid van de boete? 

Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Soms worden buitenlandse boetes in het (slecht) Nederlands vertaald. Twijfel je over de echtheid let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel je hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe je kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt

De bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfel je toch nog, bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd. Je kunt ook op de website van die instantie een en ander controleren.

Conclusie

De boete is vrijwel zeker  een aanvullende boete vanwege het niet verstrekken van de gegevens van de bestuurder. Ik adviseer om de boete snel te betalen zodat het bedrag niet hoger wordt. 

Meer informatie over boete uit het buitenland en boete uit Italië vindt u op onze website.