Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is de wegbeheerder aansprakelijk bij schade door kuil in de weg?

Vraag gesteld door op 18 januari 2022

Ik heb een auto ongeluk gehad op een provinciale weg. Ik ben van de weg geraakt in een kuil. Hierdoor ben ik aan de andere kant van de weg beland tegen een boom aan. Mijn auto is total loss en nu ben ik benieuwd op ik deze schade kan verhalen op de provincie.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert


U heeft met uw auto een ongeluk gehad doordat u van de weg ben geraakt in een kuil. U vraagt zich af of u de schade aan de auto kunt verhalen op de provincie.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Bij schade door een gat/kuil in de weg kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn. Voorwaarde is dat het gebrek aan de weg een gevaar oplevert en dat er bewijs is dat de schade is veroorzaakt door het gebrek (door bijvoorbeeld foto van de kuil, getuigenverklaringen, schaderapport).  

Uitzonderingen

Verder zijn er een aantal uitzonderingen waarin de wegbeheerder niet aansprakelijk is o.a. als hij de schade niet kon voorkomen doordat de wegbeheerder nog niet de kans heeft gehad om het gebrek te herstellen. Of als er onvoldoende geld of middelen zijn om nog meer onderhoud te plegen of te controleren. De wegbeheerder kan niet elke dag, elk uur, alle wegen controleren. In die gevallen mag de wegbeheerder volstaan met tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar. Tot slot is de wegbeheerder niet (of gedeeltelijk) aansprakelijk als hij kan bewijzen dat het ongeluk is te wijten aan het weggedrag van de gedupeerde. Bijvoorbeeld als er te hard is gereden.

Modelbrief

Als u de wegbeheerder aansprakelijk stelt, doe dat dan schriftelijk. U kunt gebruik maken van onze modelbrief.

Rechtsbijstand

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan adviseer ik u die in te schakelen. Heeft u die niet, en is er sprake van letsel, dan kunt u contact opnemen met ANWB Letselhulp. 

Meer informatie over de aansprakelijkheid van de wegbeheer kunt u lezen op onze website.