Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geen huurauto op Curaçao

Vraag gesteld door op 9 december 2021

Ik heb een pakketreis (3 maanden voor vertrek) naar Curacao bij Corendon geboekt, vlucht, hotel en een huurauto voor de gehele periode. Op de dag van aankomst was er geen huurauto. De dag er na ook niet en uiteindelijk na elke dag aan de bel trekken de hele vakantie (11 dagen) geen huurauto. Heb zelf heel wat autoverhuurbedrijven benaderd, maar daar ook geen auto beschikbaar. In het hotel waar ik verbleef waren veel meer vakantiegasten met hetzelfde probleem, en volgens de reisleiding ter plaatse regende het al dagelijks meer dan 3 weken klachten. Nu vandaag (10 december 2021) lees ik in de Telegraaf dat er een schreeuwend tekort is aan huurauto's in vakantielanden en waar Curacao specifiek wordt benoemd. Volgens het artikel in de krant bleek dat er afgelopen zomer al sprake was van krapte. Als je naar vakantie gaat naar Curacao en je wilt niet alleen 11 dagen aan het strand liggen en in je hotel zitten, dan is een huurauto noodzakelijk. Dit staat ook vrijwel bij alle reisinformatie die je kan vinden ver Curacao op het internet. Als ik van tevoren geweten dat er voor mij geen huurauto zou zijn, dan had ik deze vakantie geannuleerd. Zonder auto niks te zoeken daar. Wij hebben ter plaatse bij de reisleiding een klachtenformulier ingevuld en nu terug in Nederland de klacht ingediend bij Corendon. Ik vind dat de reisorganisatie, die op de hoogte was van de problemen (heb ik zwart op wit) mij vooraf had moeten informeren. Kunt u mij vertellen wat mijn rechten zijn.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een pakketreis geboekt voor een vakantie op Curacao. Onderdeel van deze pakketreis was een huurauto voor de gehele vakantie. Op de dag van aankomst was er geen huurauto beschikbaar en ondanks meerdere (eigen) pogingen is het niet meer gelukt de beschikking over een huurauto te krijgen. U heeft ter plaatse een klachtenformulier ingevuld bij de reisbegeleider en bij terugkomst heeft u een klacht ingediend bij de aanbieder van de pakketreis. De huurauto was voor u essentieel omdat u niet de hele vakantie in of bij het hotel wilde doorbrengen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Uitvoering pakketreis

De aanbieder/organisator van een pakketreis is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle reisdiensten die onderdeel zijn van de pakketreis. Als een onderdeel van de pakketreis niet of niet goed wordt uitgevoerd is er sprake van non-conformiteit.

Non-conformiteit

Voor een geslaagd beroep op non-conformiteit van (een onderdeel van) de pakketreis moet de reiziger (tijdig) bij de organisator klagen. De organisator moet vervolgens het probleem oplossen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Als de organisator het probleem in redelijkheid niet kan oplossen, dan heeft de reiziger recht op prijsvermindering en eventueel op additionele schadevergoeding.  

Prijsvermindering en schadevergoeding

De wet bepaald dat de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging voor iedere periode dat er sprake was van non-conformiteit. Daarnaast bestaat er een recht op schadevergoeding voor alle schade, o.a. ook gederfd reisgenot, die de reiziger als gevolg van de non-conformiteit oploopt.

Geen schadevergoeding of prijsvermindering

In een aantal situaties bestaat er geen recht op prijsvermindering of schadevergoeding. De reiziger heeft geen recht op prijsvermindering als de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger is toe te rekenen. Er bestaat geen recht op schadevergoeding als de organisator aantoont dat de non-conformiteit het gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, de reiziger dit zelf veroorzaakt heeft of dat een derde (niet betrokkene) debet is aan de non-conformiteit en dit niet kon worden voorzien of voorkomen.

Conclusie

U zult duidelijk moeten maken dat het gemis van een huurauto een belangrijk verschil heeft gemaakt voor uw beleving van de vakantie. Als u bijvoorbeeld kunt aantonen dat u bepaalde plekken wilde bezoeken en alternatief vervoer niet mogelijk was, zal dit sterk meewegen in de hoogte van de schadevergoeding. Voor de vordering tot prijsvermindering voorzie ik geen problemen. De organisator zal gelet op de feiten en omstandigheden niet kunnen aantonen dat het niet (tijdig) beschikbaar stellen van een huurauto te wijten is aan een van de in de wet genoemde personen. Het tekort aan huurauto’s is gelet op de bekendheid van dit probleem ook geen buitengewone en onvermijdbare omstandigheid. Mocht u er onderling niet uitkomen met de reisorganisator, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.

Meer weten?
Het boeken van een reis