Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verlengde garantie na inwerkingtreding EU-richtlijn

Vraag gesteld door op 3 januari 2022

Ik heb een vraag over ANWB Bovag garantie. Ik heb in december een auto gekocht welke op de ANWB site werd aangeboden. Inclusief 6 maanden bovag garantie. We kwamen overeen dat de auto deze maand geleverd zou worden. Dat gaat ook lukken. Er is nog niets betaald. Hoe zit het met de nieuwe regels omtrent garantie? Krijg ik nou 6 maanden of 12 maanden garantie?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs (december 2021) een occasion gekocht en bent hierbij 6 maanden BOVAG garantie overeengekomen. De auto wordt in januari 2022 afgeleverd. U heeft gehoord dat er sinds begin dit jaar nieuwe regels gelden omtrent garantie. U wilt graag weten of deze nieuwe regels van invloed zijn op de overeengekomen garantie op uw ‘nieuwe’ tweedehands auto.

Bovag aankoopgarantie
De Bovag aankoopgarantie kan worden overeengekomen bij de aankoop van een tweedehands auto en heeft een ruime dekking. De Bovag aankoopgarantie kan worden overeengekomen voor een periode van 6 maanden. Deze garantie kan worden verlengd tot 12 of 24 maanden. De BOVAG garantie geldt niet automatisch, maar moet door partijen (eventueel tegen betaling) worden overeengekomen.

Conformiteit
Naast een eventuele commerciële garantie heeft een koper ook wettelijke rechten. Zo heeft een koper recht op de aflevering een product dat voldoet aan de overeenkomst. Een product voldoet o.a. niet aan de overeenkomst als het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Als het afgeleverde product niet voldoet aan de overeenkomst is er sprake van een gebrek. De koper kan dan van de verkoper eisen dat dit gebrek kosteloos wordt hersteld.

Bewijs
Bij een beroep op (non-)conformiteit moet de koper bewijs leveren voordat kosteloos herstel kan worden afgedwongen. De koper moet bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten én dat al aanwezig was, althans de oorzaak daarvan, op het moment van aflevering. Dit in tegenstelling tot een beroep op garantie. Bij garantie moet de garantiegever herstellen, tenzij de garantiegever bewijst dat het herstel niet onder de garantie valt.

Bewijslast bij consumentenkoop
Bij een consumentenkoop hoeft de koper de eerste periode na aflevering niet te bewijzen dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan, al bestond bij aflevering van het product. De consumentenkoper kan in deze eerste periode volstaan met het bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten. De verkoper kan dit vermoeden met bewijs weerleggen.

Meer weten?
Garantie - ANWB
Klachten na aankoop - ANWB