Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie moest wie voor laten gaan

Vraag gesteld door L. Vogel op 30 september 2021

Bestuurder A staat links voorgesorteerd op een kruising met een voorrangsweg.
Uit tegengestelde richting staat bestuurder B rechts voorgesorteerd op dezelfde kruising met de voorrangsweg.
Bestuurder C staat achter bestuurder B ook rechts voorgesorteerd.
Het verkeerslicht springt voor A, B en C op groen.
Bestuurder A gaat linksaf de voorrangsweg op en bestuurder B rechtsaf de voorrangsweg op.
Bestuurder A verleent voorrang aan bestuurder B, omdat B genoeg tijd heeft om rechtsaf te slaan.
Bestuurder A rijdt dus al op de voorrangsweg en is 3/4 over het kruisingsvlak.
Bestuurder C gaat rechtsaf en rijdt in op het achterste deel van de auto van bestuurder A, 1/4 deel van de totale lengte van de auto.
Wie is er aansprakelijk, bestuurder A of bestuurder C?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over een verkeerssituatie. Bestuurder A nadert een kruising met een voorrangsweg. Aan de overzijde van de voorrangsweg nadert bestuurder B de kruising met de voorrangsweg, achter bestuurder B staat bestuurder C. Dat er sprake is van een kruisende voorrangsweg blijkt o.a. uit geplaatste haaietanden. Bestuurder A verleent voorrang aan B en is voor ¾ gepositioneerd op de voorrangsweg, bestuurder C bots op de achterzijde van het voertuig van bestuurder A. U wilt graag weten welke bestuurder aansprakelijk is voor de schade.

Hoofdregel

De hoofdregel in Nederland is dat ieder zijn eigen schade draagt, tenzij rechtens een andere aansprakelijk is voor de ontstane schade. Als een schade het gevolg is van een verkeersfout van een ander, dan zal de persoon die de verkeersfout beging de schade moeten vergoeden.

Verkeersfout

Bestuurder C had bestuurder A voorrang moeten verlenen. Bestuurder A reed reeds (gedeeltelijk) op de voorrangsweg. Bestuurder C heeft geen gehoor gegeven aan de geplaatste haaietanden. Blijkens art. 80 RVV 1990 is de betekenis van haaietanden dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.

Voor laten gaan

De verkeersregels bepalen dat een verkeersdeelnemer ander verkeer voor moet laten gaan. Dit betekend niet dat andere verkeersdeelnemers een recht op voorrang hebben. Voorrang moet men niet nemen, maar krijgen

Conclusie

Bestuurder C heeft een verkeersfout begaan en daarmee verwijtbaar gehandeld richting bestuurder A. Bestuurder C moet de schade van bestuurder A vergoeden.