Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Maximale hoogte van lading op een aanhangwagen

Vraag gesteld door A. Slegers op 25 september 2021

Wat is de max lading hoogte op een aanhanger?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over het vervoeren van lading op een aanhangwagen. U wilt graag weten wat de maximale hoogte van de lading op een aanhangwagen mag zijn.

Hoogte

Op grond van art. 5.18.15 Regeling Voertuigen mag de hoogte van personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en driewielige motorrijtuigen alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens, met inbegrip van de lading, niet meer bedragen dan 4,00 m.

Lading

Als lading vervoerd wordt moet deze lading zodanig worden gezekerd dat de lading niet los kan raken onder normale verkeerssituaties, waaronder ook een noodstop en plotselinge uitwijkmanoeuvres moeten worden begrepen. Losse lading die niet zelf aan het voertuig gezekerd kan worden moet deugdelijk worden afgedekt.

Conclusie

Lading die wordt vervoerd op een aanhangwagen mag maximaal 4 meter hoog zijn en de lading moet deugdelijk worden vastgezet.