Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geluidsoverlast mede-recreanten op camping

Vraag gesteld door op 2 augustus 2021

Ik huur al zes jaar een vaste stacaravanplaats bij een bij de Recron aangesloten ondernemer. Het hele terrein bestaat uit 18 vaste staplaatsen en twee kleine plekjes voor passanten die ver bij mij uit de buurt liggen. Het is een camping zonder verdere voorzieningen en bedoeld voor rustzoekers en zo is het ook al die jaren geweest. De caravan direct naast mij is eigendom van de beheerder. Tot nu toe werd deze bij tijd en wijle verhuurd en stond dan weer een periode leeg en tot recent gedurende twee jaar aan dezelfde persoon verhuurd. Nooit problemen mee gehad. Dit jaar heeft de eigenaar echter besloten zijn caravan in de vakantieverhuur te doen en zitten er iedere twee à drie weken andere mensen in. Ik heb inmiddels al in twee gevallen ernstige overlast gehad van de gasten die de eigenaar in zijn caravan liet verblijven. Dit in beide gevallen zowel electronisch als mondeling bij de eigenaar gemeld maar hij doet niets anders dan mijn klacht bij de betreffende gasten neerleggen en kan er, in zijn woorden, "verder niets aan doen" en laat het dus mijn probleem. Het gevolg is geweest dat ik mij nu al tot twee keer toe genoodzaakt heb gezien de camping te verlaten de luidruchtige gasten waren vertrokken. En dan maar hopen dat de volgende gasten wel rustig zijn wat dus niet is gelukt. De eigenaar "vindt het rot voor me" en dat is het dan.

Ik begrijp uit de Recronvoorwaarden dat de ondernemer na melding van overlast passende maatregelen dient te nemen. Wat mag ik in het bovenste geval als passende maatregelen beschouwen? De ondernemer vond het in het geval van een gezin met twee kinderen naast mij, gepast dat ik zou vertrekken daar het gezin "hun uiterste best deed" de overlast te beperken maar dat niet geheel en al voor elkaar kreeg, aldus de eigenaar. Ik vond dat, uiteraard, geen passende maatregel maar had uiteindelijk geen andere keus. Ik heb geprobeerd met de eigenaar te overleggen over het soort gasten dat hij in zijn caravan laat verblijven maar hij stelt zich op het standpunt dat hij mag doen wat hij wil en ik me maar heb aan te passen. En alhoewel ik weet dat ik nauwelijks rechten heb, hoop ik me dus toch te kunnen beroepen op de regel tot nemen van passende maatregelen.
Graag dus uw verheldering over wat ik als passend mag beschouwen en eventueel verder advies in deze.
 

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

 

U ervaart overlast van de naastgelegen bungalow en u vraagt zich af wat u moet zien als passende maatregelen tegen deze overlast.
Wat als passende maatregelen kunnen worden gezien is afhankelijk van het soort overlast. Ik heb voor u een aantal uitspraken van de Geschillencommissie Recreatie er op nageslagen en daarbij moet men bij overlast meer denken aan overlast door zeer harde geluiden door bouwwerkzaamheden, ongedierte of herrie in de nacht door personen of groepen. 

Wat een passende oplossing zou zijn tegen een gezin met kinderen durf ik dan ook niet zo te zeggen. Dit is afhankelijk van de mate van geluid, de aard en het tijdstip. Nachtelijke overlast kan immers om andere stappen vragen dan overlast overdag. 
Sommige mensen ervaren het geluid van spelende kinderen als hinderlijk. Anderen horen het niet of storen zich er niet aan. Ook dit speelt mee in de vraag of en wat redelijke maatregelen zijn. 
Indien u er samen met de ondernemer niet uit komt, kunt u uw geschil altijd voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.