Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Flitslocatie Tsjechië

Vraag gesteld door op 17 augustus 2021

Op mijn vakantie in Tsjechië ben ik binnen de bebouwde kom geflitst met 67km/u waar ik 50km/u mocht rijden. Buiten de indruk dat de omgeving niet aandeed als bebouwde kom (want geen bewoning aan weerszijden van de weg) was de locatie waar werd geflitst merkwaardig. Geflitst werd op 80 meter van het einde bebouwde kom-bord. Vanaf dit bord gold een maximumsnelheid van 90km/u. In Nederland moet op een 50 km weg een minimale afstand van 140 meter zitten tussen gebod en meetpunt. Geldt deze regel ook in Tsjechië, dat immers ook een EU land is?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw heeft een boete gekregen voor een verkeersovertreding in Tjechië. U reed binnen de bebouwde kom na correctie 67 km/u terwijl de maximum toegestane snelheid 50 km/u was. U werd geflitst op 80 meter afstand van het eerstvolgende verkeersbord, vanaf waar 90 km/u was toegestaan. In Nederland geldt dat er een minimale afstand in acht genomen behoort te worden tussen het meetpunt en het verkeersbord. U wilt graag weten of het zinvol is om de boete te betwisten op grond van de geringe afstand tussen meetapparatuur en het verkeersbord.

Maximum snelheid

De maximum toegestane snelheid in Tjechië is 50 km/u binnen de bebouwde kom en 90 km/u buiten de bebouwde kom. De snelheid van voertuigen moet zijn aangepast direct waar de lagere maximum snelheid geldt c.q. direct na het passeren van het verkeersbord dat de maximum snelheid aangeeft. Een hogere snelheid dan de maximum toegestane snelheid is eveneens pas toegestaan na het passeren van het verkeersbord waaruit een hogere toegestane maximum snelheid blijkt.

Nederland

Op grond van de Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers (2018I001) van het OM, geldt in Nederland dat er een minimale afstand dient te bestaan tussen de meetplaats en de plaats waarop het gebod gaat gelden. Als blijkt dat er een kortere afstand tussen meetplaats en de plaats waar het gebod geldt zit, dan dient de boete/strafbeschikking te worden vernietigd. Deze Nederlandse regeling is een vorm van coulance, ter voorkoming van discussies en beroepschriften met betrekking tot de niet tijdige waarneembaarheid van het snelheidsgebod. Een beroep op de instructie van het OM is in Nederland zinvol.

Buitenland

Buiten Nederland geldt in de meeste gevallen geen coulanceregeling met betrekking tot de afstand tussen de meetplaats en de plaats waar het gebod geldt. In Duitsland, België en Frankrijk wordt de flitsapparatuur zelfs regelmatig direct bij het verkeersbord geplaats.

Conclusie

Het is niet raadzaam om de verkeersboete te betwisten op grond van de afstand tussen de meetapparatuur en het verkeersbord. Een beroep op de Nederlandse regeling is in ieder geval niet zinvol, omdat deze slechts een aanwijzing voor het Nederlandse OM inhoudt. Het verkeersbord waaruit de hogere maximum toegestane snelheid volgt was waarschijnlijk zichtbaar op de plaats van de meetapparatuur, uit dit verkeersbord kon waarschijnlijk worden opgemaakt dat u pas op dat punt de bebouwde kom verliet. Bij betwisting van de geldboete loopt u bovendien het risico dat u de kosten voor de procedure moet betalen. Ik raad u aan om de boete te betalen.

Graag verwijs ik u naar de Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers (2018I001) van het OM. Voor meer informatie over de boeteafhandeling in Tjechië, verwijs ik u graag naar onze website.