Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Extra bestuurders aanmelden voor huurauto

Vraag gesteld door W. Spieringhs op 22 september 2021

Moeten meerdere bestuurders opgenomen zijn in contract huurauto?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of extra bestuurders in de overeenkomst moeten worden opgenomen als u een auto huurt en meerdere personen in deze auto zullen gaan rijden.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst tussen de (hoofd)bestuurder en het autoverhuurbedrijf bepaalt onder welke voorwaarden de huurder de auto mag gebruiken. Meestal wordt in deze overeenkomst bedongen dat gedurende de huurperiode alleen de hoofdbestuurder in het voertuig mag rijden. Als de hoofdbestuurder vervolgens de auto uitleent zonder toestemming van de verhuurder, dan is de huurder aansprakelijk voor eventuele schades.

Verzekering

Schade aan derden valt onder de dekking van de verplichte WAM-verzekering. Vaak wordt een aanvullende dekking, beperkt casco of allrisk, door of bij het autoverhuurbedrijf afgesloten. Als een ander dan de (hoofd)bestuurder een ongeval veroorzaakt dan zal de verzekering de schade aan het eigen voertuig of inzittenden niet dekken. Door het laten gebruiken van de gehuurde auto door een derde, kan eventuele schade op de huurder worden verhaalt.

Meerdere bestuurders

Veel autoverhuurbedrijven bieden de mogelijkheid om extra bestuurders toe te voegen. Hiervoor worden meestal aanvullende kosten in rekening gebracht. Extra bestuurders mogen dan op grond van de overeenkomst, naast de hoofdbestuurder, het voertuig gebruiken. Eventuele schade is in dat geval wel gedekt.

Conclusie

Als de huurauto door meerdere personen zal worden gebruikt, is het raadzaam om deze personen als extra bestuurders aan te melden bij het autoverhuurbedrijf. Als een ander dan de in de overeenkomst genoemde personen een ongeval veroorzaakt dan raakt de huurder schadeplichtig tegenover de verhuurder.

Voor meer informatie over het uitlenen van een auto, verwijs ik u graag naar onze website.