Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrangsvoertuigen

Vraag gesteld door op 6 mei 2021

Hoe zijn de voorrangsregels tussen politie, brandweer en ambulance (met sirenes en zwaailichten aan) onderling bij een kruispunt?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de verkeersregels in Nederland. U wilt graag weten of er voorrangsregels bestaan tussen de hulpdiensten (die als voorrangsvoertuig kwalificeren) onderling en welke hulpdienst dan voorrang moet verlenen aan de bestuurder van een andere hulpdienst, op een gelijkwaardige.

Hoofdregel
De hoofdregel is dat bestuurders op kruispunten voorrang verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders. Bestuurders zijn blijkens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), alle weggebruikers behalve voetgangers.

Voorrangsvoertuigen
Op grond van het RVV 1990 is een motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen als bedoeld in art. 29 RVV 1990 voert een voorrangsvoertuig. Het betreft bestuurders van motorvoertuigen in gebruik bij politie, brandweer, spoedeisende medische hulpverlening en andere door Onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten, die de optische en geluidssignalen (zwaailichten en sirene voeren. Alle weggebruikers moeten bestuurders van voorrangsvoertuigen voor laten gaan op grond van art. 50 RVV 1990.

Uitzondering
Bestuurders van voorrangsvoertuigen mogen afwijken van de voorschriften van het RVV 1990, voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist.

Conclusie
Op kruispunten moeten bestuurders aan bestuurders die voor hen van rechts komen voorrang verlenen. Alle weggebruikers moeten bestuurders van voorrangsvoertuigen voor laten gaan. Bestuurders van voorrangsvoertuigen mogen voorts van de (voorrangs)regels afwijken als de uitoefening van hun taak dit vereist. Aan voorrangsvoertuigen moet voorrang worden verleend door alle weggebruikers, tenzij de weggebruiker zelf een voorrangsvoertuig is. Er bestaat geen regeling die de voorrang tussen voorrangsvoertuigen onderling regelt.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.

 

Reacties

R. Uphoff

Auteur - 14 april 2023

Ik klikte op een link "voorrangsvoertuig en" en kwam hier.
Moet zijn: korte en bondige, maar tot in elk detail volledige informatie ZONDER OVERBODIG PROZA
Is: veel gezwets, niet zijnde alleen een lijstje met voorrangsvoertuigen

Chaim

ANWB Expert - 17 april 2023

Naast voertuigen in gebruik bij politie, brandweer en ambulance zijn er ook andere door Onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten die blauw zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn om kenbaar te maken dat zij een dringende taak vervullen, mogen voeren en zodoende kwalificeren als voorrangsvoertuigen. 

In art. 1 lid 2 Regeling optische en geluidssignalen 2009 worden de diensten genoemd die gebruik mogen maken van blauw zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn en die bij de uitvoering van een dringende taak zodoende als voorrangsvoertuig kwalificeren.