Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onveilige verkeerssituatie

Vraag gesteld door op 19 juni 2021

Graag zou ik geholpen willen worden bij het aankaarten van de volgende onveilige situatie. Bij wie moet ik terecht?

Al enkele malen heb ik hier een bijna-ongeluk meegemaakt.
De situatie:
•   Komende van Diemen, Weesperstraat (zie de drie zwarte pijlen) , rijdende naar Weesp
komt men bij de kruising  (met een rode cirkel ingetekend) Weesperstaat/provincale weg richting Weesp
•   Als men links af wil slaan om zo de provinciale weg richting Weesp op te draaien, dan heeft men geen zicht op het hard rijdend verkeer komende van Driemond/Weesp.
Het zicht wordt belemmerd door zeer hoge bermbegroeiing Grassen e.a begroeiing, in de tekening wijst een rode pijl naar de bosschage/bermbegroeiing die ik heb ingetekend met een groene markerstift
 

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt waar u terecht kunt om een gevaarlijke verkeerssituatie te melden. Dit soort signalen kunt u sturen naar de wegbeheerder van de desbetreffende weg.

De wegbeheerder is verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting (bijv. verkeersdrempels, vluchtheuvels, verlichtingsmasten, bussluizen). In de meeste gevallen is dit een overheidslichaam, zoals het Rijk, de Provincie, de gemeente of het Waterschap (of Hoogheemraadschap).

Wanneer niet duidelijk is wie de wegbeheerder is, kunt u de website van Rijkswaterstaat raadplegen voor meer informatie. De door u genoemde Weesperstraat valt onder de gemeente Diemen. U kunt uw melding maken via info@diemen.nl