Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Morfinepleister

Vraag gesteld door M. Tjapkes op 15 juni 2021

Rijd ik verzekerd rond als ik een morfinepleister draag? En zo ja, wat zijn de voorwaarden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U gebruikt sinds kort morfinepleisters en wilt graag weten of u hiermee mag autorijden en of de verzekering dekking biedt ingeval van schade.

Strafbaar
Op grond van art. 8 lid 5 Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer is het strafbaar om een voertuig te besturen na het gebruik van o.a. morfine, waarddoor het morfinegehalte in het bloed boven een bepaalde grenswaarde uitkomt. Deze grenswaarde is bij het gebruik van alleen morfine 20 microgram per liter bloed en bij een gecombineerd gebruik met andere genoemde genees- of genotsmiddelen 10 microgram per liter bloed. Als bij een controle blijkt dat de grenswaarde is overschreden en ongeacht of het gebruik is voorgeschreven door een arts kan een geldboete worden opgelegd en kan de rijbevoegdheid worden ontzegt.

Advies
Het advies van rijveiligmetmedicijnen.nl bij langdurig gebruik van morfine is om de eerste twee weken na de start van het gebruik of na het aanpassen van de dosis niet aan het verkeer deel te nemen. Na deze periode treedt gewenning op waardoor u in principe weer veilig aan het verkeer kunt deelnemen

Verzekering
Als u schade veroorzaakt terwijl u medicatie gebruikt waarbij autorijden wordt afgeraden, dan dekt de autoverzekering deze schade niet. Ook de schade die je toebrengt aan de andere partij, is dan voor eigen rekening.

Bij permanente of langdurige gebondenheid aan medicatie is het mogelijk om de rijgeschiktheid te laten toetsen bij het CBR. Als het CBR oordeelt dat u rijgeschikt bent dan wordt eventuele schade die u veroorzaakt afhankelijk van de autoverzekering en verzekeraar wel vergoed.

Conclusie
Op grond van de wet is het niet toegestaan om na gebruik van morfine deel te nemen aan het verkeer. De eerste 14 dagen van gebruik wordt deelname aan het verkeer in ieder geval afgeraden. Bij permanent of langdurig gebruik van morfine kunt u uw rijgeschiktheid laten beoordelen door het CBR. Indien zij oordelen dat u rijgeschikt bent, kunt u deelnemen aan het verkeer. Afhankelijk van de autoverzekering en verzekeraar wordt schade aan derden dan gedekt. Ik raad u aan om met uw verzekeraar de mogelijkheden te bespreken.

Let op, ook als de verzekeraar dekking biedt eventueel na een beoordeling van de rijgeschiktheid door het CBR blijft u strafbaar bij verkeersdeelname. De wet maakt geen onderscheid tussen voorgeschreven en recreatief gebruik.

Voor meer informatie over autorijden met medicatie, verwijs ik u graag naar onze website.