Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ex-ambulance uit Duitsland

Vraag gesteld door op 11 mei 2021

Ex-ambulance uit Duitsland, als bedrijfsauto.
Blauwe zwaailichten zijn niet aangesloten. Mogen deze  wel of niet op die auto zichtbaar aanwezig zijn (bij verwijdering bevestigingsgaten  in dak) ?
Eventueel bij zwart spuiten toegestaan ?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een motorvoertuig in Duitsland gekocht dat daar dienst deed als ambulance. U wilt de auto als bedrijfsauto in Nederland gaan gebruiken. U wilt graag weten of u de blauwe zwaailichten, die niet (meer) zijn aangesloten, zichtbaar mogen blijven. Omdat u, als u de zwaailichten moet verwijderen de bevestigingsgaten zult moeten herstellen, wilt u ook graag weten of het is toegestaan om de zwaailichten met zwart verf over te spuiten.

Regeling voertuigen
Het is bestuurders verboden om te rijden-, en eigenaren van voertuigen verboden om te laten rijden met voertuigen die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen. De zogenoemde permanente eisen die aan voertuigen worden gesteld zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen.

Zwaailichten
Op grond van art. 5.3.65 Regeling voertuigen is het niet toegestaan dat bedrijfsauto’s die niet in gebruik zijn bij de hulpdiensten, zijn voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaai-, flits- of knipperlichten of voorzieningen die de indruk wekken dat het voertuig is voorzien van een dergelijke lichtarmatuur.

Conclusie
Het is verboden om met een bedrijfsauto te rijden die is voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaailichten of die de indruk wekt dat het voertuig is voorzien van deze lichtarmaturen. De regeling laat ruimte voor interpretatie door de opsporingsambtenaar en uiteindelijk voor de rechter. Mijns inziens kan nog altijd de indruk worden gewekt dat het voertuig is voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaailichten, wanneer deze zwart zijn overgespoten. Het rijden met een voertuig dat niet voldoet aan de gestelde eisen is een strafbaar feit, bij veroordeling kan als bijkomende straf de rijbevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen tot 2 jaren worden ontzegt. Ik raad u aan om de zwaailichten te (laten) demonteren en de bevestigingsgaten te (laten) herstellen.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.