Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dure automaat reparatie Renault Clio

Vraag gesteld door J. v.d. Giessen op 13 juli 2021

Onze Renault Clio Estate EDC Dynamique Tce 120, km stand 112000, maart 2016, door ons gekocht op 31-03-2017. Gekocht bij Renault dealer vanMossel VKV Rotterdam Alexanderpolder en altijd bij deze garage in onderhoud. Storingen: melding 'controleer automatische transmissie' en de bak wilde alleen nog in de 2e, 4e (en waarschijnlijk 6e maar dat heb ik niet uitgeprobeerd) versnelling (dat kon ik zien door de bak even op handbediening te zetten). Na diagnose, is eerst de rekeneenheid opnieuw geprogrammeerd maar daarna bleek vernieuwing nodig van de dubbele koppeling en vervanging van de rekeneenheid van de EDC (automatische transmissie). Kosten E 4100. De garage heeft Renault Nederland gevraagd om een coulance regeling. Deze is afgewezen door Renault Nederland omdat de auto ouder is dan 5 jaar en meer heeft gereden dan 100.000 km. Hiermee ben ik het niet eens en dat heb ik de garage telefonisch mede gedeeld en gevraagd daar alvast een aantekening in het dossier van de auto van te maken. Waarschijnlijk is de auto morgen, donderdag 15 juli 2021 (na 4 1/2 week in de garage, wel met een leenauto van de garage) klaar. Wij gaan namelijk zaterdag met de auto en de caravan op vakantie naar Zeeland. Uitstel is niet mogelijk want het huren van een auto met trekhaak kost nog eens E 400 per week. Ik heb de garage laten weten dat ik hen (t.a.v. de after sales manager) een mail zal sturen als ik voldoende informatie heb ingewonnen welke stappen ik kan ondernemen om alsnog een deel van het geld van deze dure reparatie terug te krijgen.
Wilt u alstublieft zo vriendelijk zijn om mij te adviseren welke stappen ik kan ondernemen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een ruim 5 jaar oude Renault Clio met 112.000 km op de teller. U heeft deze auto als jonge occasion gekocht in maart 2017 en altijd in onderhoud gehad bij de dealer garage. Sinds enige tijd ervaart u problemen met de automatische versnellingsbak. De dealergarage heeft aan Renault Nederland om een coulance regeling gevraagd, maar deze is door de importeur afgewezen omdat de auto ouder is dan 5 jaar en meer dan 100.000 km heeft gelopen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of u de volledige kosten van deze vervanging moet betalen.

EDC

Onze Automotive Experts ontvangen meerdere berichten over problemen met deze automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. Dit lijkt een zwakke schakel te zijn in deze auto. Volgens onze Automotive Experts duidt een defect in de EDC na 112.000 km en ruim 5 jaar op een gebrek. Aangezien de berijder geen of nauwelijks invloed kan uitoefenen op de werking en levensduur van de EDC, bestaat het vermoeden dat de oorzaak van het gebrek al aanwezig was toen de auto werd geleverd.

Non-conformiteit

Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel. U zult in dat geval wel moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd. Let op, u kunt alleen van de verkoper van het product kosteloos herstel vorderen. De importeur kunt u niet aanspreken tot kosteloos herstel op grond van non-conformiteit.

Nieuw voor oud

Het uitgangspunt bij kosteloos herstel op grond van non-conformiteit is dat de auto in die staat wordt gebracht als die u op grond van de overeenkomst in redelijkheid mocht verwachten, zonder gebreken. Het onderdeel zou volgens onze Automotive Experts ten minste 200.000 km mee moeten gaan. Gelet op de kilometerstand en leeftijd van de auto zou u bij kosteloos herstel van de EDC door plaatsing van een nieuwe eenheid in een betere positie raken, dan als de auto dit gebrek niet had gehad.

Conclusie

U zult moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en waarvan de oorzaak al aanwezig was toen u de auto kocht. Als de verkoper ondanks het bovenstaande niet wenst mee te werken aan een regeling, zult u door een technisch expertise onderzoek moeten laten vaststellen dat het onderdeel daadwerkelijk gebrekkig was. Mijns inziens is er sprake van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en was de oorzaak van dit gebrek al aanwezig toen de auto werd afgeleverd. In dit geval lijkt het redelijk dat u een gedeelte van de vervangingskosten voor uw rekening neemt. Ik raad u aan om de verkoper met het bovenstaande te confronteren en een regeling te treffen waarbij u beiden 50% van de kosten draagt. Let op, de importeur kan niet rechtstreeks door u worden aangesproken. U heeft alleen recht op kosteloos herstel door de verkoper. Dat de verkoper op zijn beurt in dit geval niet bij de importeur kan aankloppen voor een vergoeding, doet niets af aan uw wettelijke rechten. Als u er onderling niet uitkomt kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.