Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vermoeidheid en wegenverkeerswet en/of strafrecht

Vraag gesteld door A. Tel op 1 april 2021

ik heb begrepen dat het verboden is om aan het verkeer deel te nemen indien men vermoeid is of kan vermoeden dat men (o.a. door vermoeidheid) niet veilig deel kan nemen aan het verkeer.

Ik zou graag vernemen welke artikelen uit de wegenverkeerswet en het strafrecht zijn die dit onderwerp regelen.
 

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft begrepen dat het verboden is aan het verkeer deel te nemen indien men dit door vermoeidheid niet veilig kan doen.

Bestuurders die vermoeid zijn, hebben een grotere kans op een ongeval. Door de vermoeidheid neemt de rijvaardigheid af, waardoor minder goed koers wordt gehouden en minder vloeiende stuurbewegingen worden gemaakt. Ook reageer je minder snel op remmende voorliggers of een overstekende voetganger. Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties.

Kapstokartikel: artikel 5 Wegenverkeerswet
In de wet is het niet afzonderlijk strafbaar gesteld dat je niet mag deelnemen aan het verkeer als je vermoeid bent. Wel heeft de wetgever een zogenaamd kapstokartikel opgesteld, waaraan het gedrag van een verkeersdeelnemer wordt getoetst als zich een ongeval voordoet of op andere wijze de verkeersveiligheid in het geding komt. Hieronder zou het rijden als men vermoeid is, kunnen vallen.

Dit kapstokartikel is opgenomen in artikel 5 Wegenverkeerswet. Daarin staat:
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Leidt gevaarlijk rijgedrag tot zwaar lichamelijk letsel of de dood, dan geldt artikel 6 Wegenverkeerswet. De straffen die op deze twee artikelen staan, vindt u in artikel 177 en artikel 175 Wegenverkeerswet.

Meer informatie: