Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete uit Italië

Vraag gesteld door op 14 april 2021

Via de leasemaatschappij ontving ik het bericht dat zij een verkeersboete uit Italië hebben betaald aan het Nederlands Incasso Bureau (NIB). Mijn werkgever wil deze boete inhouden op mijn eerstvolgende salaris. De berichten op uw website over de incasso van Italiaanse verkeersboetes, zorgt dat ik twijfel of het juiste bedrag door de leasemaatschappij is betaald en of ik nu niet ten onrechte opdraai voor de (te hoge) kosten. De leasemaatschappij heeft alleen de brief van NIB laten zien, de originele boete of een specificatie van de kosten van NIB is niet opgevraagd.

 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft met uw leaseauto een verkeersovertreding begaan in Italië. De leasemaatschappij is als kentekenhouder door NIB aangeschreven om een fors bedrag te betalen en is op dit betaalverzoek ingegaan. De leasemaatschappij heeft het boetebedrag gevorderd van uw werkgever en uw werkgever wil het boetebedrag inhouden op uw eerstvolgende salaris. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Afspraken met werkgever
Uit uw arbeidsovereenkomst zal blijken of en onder welke voorwaarden uw werkgever gemaakte kosten aan u mag doorberekenen of mag verrekenen met uw salaris. Soms is verrekening pas toegestaan nadat de originele boete aan u kenbaar is gemaakt en moet u in de gelegenheid zijn gesteld om de boete te betalen of bezwaar te maken. Ook komt het voor dat de werkgever een boete pas betaald als een herinnering wordt ontvangen. Als hierover geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, is het raadzaam om voor de toekomst alsnog duidelijke afspraken te maken.

Kentekenhouder
Veel boetes voor verkeersovertredingen worden geautomatiseerd opgelegd aan de kentekenhouder. De kentekenhouder is vaak ook de partij van wie betaling juridisch kan worden afgedwongen. Bij het opleggen van buitenlandse boetes worden wel eens fouten gemaakt en bij de incasso worden vaak (in veel gevallen ten onrechte) hoge incassokosten gerekend.

Als blijkt dat de boete ten onrechte is opgelegd, een fout is gemaakt in de voorgeschreven procedure of ten onrechte incassokosten worden gerekend en de leasemaatschappij overgaat tot betaling, kan dit doorgaans niet meer ongedaan worden gemaakt. Het kost de leasemaatschappij en daarmee uw werkgever dan onnodig veel geld en het is maar de vraag of de kosten vervolgens (volledig) verhaald kunnen worden op de feitelijk bestuurder. Het is dus ook voor de kentekenhouder van belang om de feitelijk bestuurder in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de opgelegde boete.

Conclusie
Of betaling van de door de leasemaatschappij betaalde boete juridisch afdwingbaar was en of er ten onrechte (te hoge) incassokosten in rekening zijn gebracht is voor u als feitelijk bestuurder niet (meer) te achterhalen. De vordering van NIB was ingesteld tegenover de leasemaatschappij als kentekenhouder en de kentekenhouder heeft besloten hieraan gehoor te geven. Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever kan uw werkgever de door de leasemaatschappij betaalde geldsom op u verhalen.

Ik raad u aan om met uw werkgever goede afspraken te maken over de voorwaarden waaronder (buitenlandse)verkeersboetes op u verhaald mogen worden.

Voor meer informatie over de incasso van Italiaanse verkeersboetes, verwijs ik u graag naar onze website.