Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete in Italië

Vraag gesteld door op 7 maart 2021

We hebben op 5.9.2020 blijkbaar een verkeersovertreding begaan in italie, hier weten wij niks van. We zijn er wel geweest maar weten niks van een overtreding.
Nu hebben we afgelopen zaterdag, 6.3.2021 een brief ontvangen met het verzoek om deze boete te betalen.
Hierover heb ik een aantal vragen:
*Kan dit een half jaar na dato, zonder dat wij ter plaatse hierover geïnformeerd zijn
* de boete is € 88,76 , dit is 58,10 +3,20 + 27,46
Wat nu de exacte boete is weten wij niet
In Nederland zijn de ADM. Kn €9,00 , is dit Italië meer dan €30??

Dat is een vraag

Dan sturen ze de brief op 22.2 en staat er vermeld dat wanneer je binnen 5 dagen betaald, het bij deze boete blijft.....

Zelfs als we zouden willen betalen, dan is deze periode al verstreken op het moment dat we de brief ontvingen

Is deze termijn overschreden komt er automatisch €25 bij!!!!!

Op dit laatste zijn we principieel tegen.

Dan is nog de vraag; hoe kan de andere partij bewijzen dat wij deze brief ooit ontvangen hebben?

Wat zijn de consequenties indien wij deze zeer arbitraire boete weigeren te betalen

Daarbij komt nog dat wij deze auto sinds 3 weken niet meer in ons bezit hebben,

Staat de boete op een auto of een persoon?

Kortom we zijn niet heel erg blij met deze brief en vragen om uw deskundig advies.

Bij voorbaat dank

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft op 6 maart 2021 een brief ontvangen uit Italië met dagtekening 22 februari 2021. Het betreft een geldboete voor een verkeersovertreding. De verkeersovertreding is geconstateerd op 5 september 2020. U heeft een aantal vragen over deze verkeersboete.

Kennisgeving boete
De boete moet u binnen 360 dagen na het vaststellen van de overtreding, zijn toegestuurd. Onduidelijk is wat er precies met 'vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het enige tijd duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW. U bent zodoende tijdig in kennis gesteld van de verkeersovertreding en daarvoor opgelegde geldboete.

Korting op geldboete
De aan u toegestuurde geldboete is vergelijkbaar met een schikkingsvoorstel. Als u geen bezwaar aantekent tegen de geldboete, dan is de geldboete vastgesteld op een bedrag van € 166,50 vermeerderd met notificatie en procedurekosten van in totaal € 30,66. Als u de boete binnen 5 dagen na ontvangst van de kennisgeving betaald, kunt u volstaan met het betalen van een lager bedrag, te weten € 58,10 vermeerderd met notificatie- en procedurekosten van in totaal € 30,66. Als u later dan 5, maar eerder dan 60 dagen na ontvangt van de notificatie het schikkingsvoorstel accepteert, dan betaalt u een geldboete van € 83,00 dat wordt verhoogd met de notificatie- en procedure kosten.

Bewijs van ontvangst
Het proces verbaal (meestal) per aangetekende post aangeboden. De autoriteiten in Italië moeten o.a. bewijzen dat de kennisgeving u binnen 360-dagen na het vaststellen van de boete heeft bereikt. De datum waarop het poststuk u wordt aangeboden is daarbij doorslaggevend. Ook voor het berekenen van de eventuele korting op het bedrag van de geldboete, is de dag van aanbieding van het poststuk leidend.

Bezwaar
Als u de overtreding betwist en u in het ongelijk wordt gesteld, dan zal een rechter het boetebedrag vaststellen. De geldboete wordt dan vastgesteld op tweemaal het bedrag van het schikkingsvoorstel. Het is daarom raadzaam alleen bezwaar aan te tekenen als u daarvoor een goede reden heeft. Dat u de auto niet meer in bezit heeft is geen goede bewaargrond de geldboete wordt opgelegd aan de kentekenhouden van het voertuig op het moment dat de overtreding werd geconstateerd.

Niet betalen en geen bezwaar
Als u nu geen verdere actie neemt is het aan de Italiaanse autoriteiten om betaling van de boete af te dwingen. In Nederland kan alleen het CJIB u dwingen tot betaling van (buitenlandse) geldboetes. De Italiaanse autoriteiten kunnen in Italië betaling van de geldboete afdwingen of als u na 60 dagen nog niet heeft betaald. Vaak worden incassobureaus ingeschakeld voor de incasso van Italiaanse verkeerboetes. Deze incassobureaus zijn bevoegd tot het incasseren van de geldboetes, maar kunnen betaling niet afdwingen. Het geldbedrag waarvan betaling kan worden afgedwongen is gelijk aan het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag (eventueel verhoogd met administratiekosten van het CJIB). Betaling van door het incassobureau gevorderde bedragen hoger dan het bedrag van de geldboete, kan niet worden afgedwongen. Als u na 5 jaar na het vaststellen van de boete niets van de Italiaanse justitie of het CJIB hebt vernomen, is de boete verjaard en kan betaling niet meer worden afgedwongen.

Conclusie
De kennisgeving is u tijdig aangeboden en er zijn geen redenen om te twijfelen over de juistheid en echtheid van de door u ontvangen geldboete. Ik raad u daarom aan om op het betalingsverzoek in te gaan. Gelet op de datum van ontvangst raad ik u aan om het boetebedrag vermeerderd met de notificatie- en procedurekosten te betalen zoals genoemd in de kennisgeving bij betaling na 5, maar  binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving.

Graag verwijs ik u voor meer informatie over verkeersboetes uit Italië, naar onze website.