Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijden in het buitenland met schorsing

Vraag gesteld door R. Krijnen op 11 maart 2021

Mag ik met mijn camper buiten Nederland in eu rijden terwijl de camper is geschorst?

Zo nee, mag ik de camper schorsen als ik langere tijd in Spanje op de camping verblijf? Kan ik in dat geval mijn camper blijven verzekeren?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of u het kenteken van uw camper kunt schorsen tijdens uw verblijf op de camping in Spanje. U wilt graag weten of u de camper dan in Spanje kunt gebruiken en of u de verzekering voor de camper dan kunt aanhouden.

Schorsen kenteken
Als een voertuig langere tijd niet gebruikt wordt op de openbare weg, dan kan het kenteken worden geschorst. Als u het kenteken schorst dan vervalt de APK-verplichting en de verplichting om MRB te betalen.  

Gevolgen schorsing
Door het schorsen van (de tenaamstelling van) het kenteken, wordt de geldigheid van het kenteken aangetast. Het kenteken is tijdens de schorsing geen geldig kentekenbewijs als bedoeld in de wet. De schorsing is door inschrijving in het kentekenregister (ook) inzichtelijk voor buitenlandse autoriteiten. U moet (ook) in het buitenland kunnen aantonen dat u als bestuurder aan de gestelde eisen voldoet om aan het verkeer deel te nemen, maar zult ook moeten kunnen aantonen dat het voertuig daarvoor geschikt is. Met een geschorst kenteken kunt u niet aantonen dat het voertuig voldoet aan de gestelde eisen.

Verzekering
Een verzekering kan worden aangehouden voor dekking tegen bijvoorbeeld brand of diefstal. De meeste verzekeraars sluiten geschorste voertuigen uit van dekking voor schade veroorzaakt tijdens gebruik. Schade aan derde ten gevolge van een ongeval zal op grond van de wet wel worden uitgekeerd aan deze derde, maar vervolgens op u als verzekeringnemer worden verhaald.

Conclusie
Als u de camper niet op de openbare weg gebruikt, kunt u het voertuig schorsen. Als de camper op eigen terrein (de camping) stilstaat, kunt u overwegen een schorsing van het kenteken aan te vragen voor die periode. U mag niet met een geschorst kenteken deelnemen aan het verkeer op de openbare weg en ondanks het laten doorlopen van de verzekering zal de verzekeringsmaatschappij schade als gevolg van een ongeval doorgaans uitsluiten van dekking.  

Voor meer informatie over het schorsen van voertuigen, verwijs ik u graag naar onze website.