Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Navigatiesysteem kapot na ongeluk, schade expert weigert vergoeding

Vraag gesteld door D. Franzen op 21 april 2021

Ben met mijn Skoda Octavia (23 - STR - 9 bijna 10 jaar oud) een droge sloot in gegleden. Schade bedroeg bijna € 6.000,=.
Direct na schadeherstel werkte navigatiesysteem niet meer. Voor het ongeluk werkte het systeem prima. Terug naar schadehersteller die de auto voor diagnose aan Skoda dealer heeft aangeboden. Skoda dealer geeft aan dat het systeem vermoedelijk geen goed contact maakt met antenne. Is aannemelijk omdat ook het kompas op het dashboard niet meer goed werkt. Voorbeeld: Schakel ik in Arnhem het systeem in met een route naar Utrecht, dan laat het systeem zien dat ik ergens in Duitsland op een weg sta. Geeft aan dat de reis 8,5 uur gaat duren. Het systeem is helemaal 'de weg kwijt'.
Schadehersteller heeft daarna opnieuw de schade-expert ingeschakeld. Schade-expert liet mij telefonische weten het kapotte systeem niet te laten vergoeden. Ziet geen causaal verband met ongeluk en geeft aan dat het systeem feitelijk afgeschreven is.

Ik vermoed dat als de schade expert bij de eerste schade inventarisatie het kapotte navigatie systeem had opgemerkt, hij de auto Total los had moeten verklaren.

Ik heb de verzekeraar (ABN AMRO en ben All risk verzekerd) op de hoogte gebracht van het geschil tussen schade expert en mij. Heb op verzoek van verzekeraar, mijn bezwaar en zienswijze per mail (2 berichten) aan verzekeraar gestuurd. Verzekeraar zou mijn mails zelf gaan beoordelen. Maar verzekeraar heeft mijn mails - ter beoordeling en om advies - doorgezonden naar schade expert !?

Indien gewenst kan ik u de mails aan verzekeraar doorsturen.

Mijn vragen zijn:
- is het terecht om een navigatie systeem na bijna 10 jaar afgeschreven te verklaren?
- Is de handelswijze van verzekeraar correct?
- Wat zijn volgens u de meest voorkomende oorzaken waardoor een navigatie systeem kapot gaat?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw auto is all-risk verzekerd en u bent betrokken geweest bij een ongeval. Kort na het herstel van de schade bleek het navigatiesysteem niet meer te werken. Volgens de schade-expert is het defect aan het navigatiesysteem niet het gevolg van het ongeval en moet het navigatiesysteem als afgeschreven worden beschouwd. U bent het niet eens met de schade-expert en wenst dat ook het navigatiesysteem wordt hersteld. U wilt graag weten of de argumenten van de schade-expert valide zijn en of de verzekeraar mag besluiten de schade niet uit te keren.

Levensduur
Over de (economische) levensduur van een navigatiesysteem bestaat discussie. Wij vinden dat een navigatiesysteem in ieder geval tot 10 jaar na aanschaf (gratis) ondersteund moet worden wat updates en dergelijke betreft en vinden dus dat een navigatiesysteem in ieder geval 10 jaar mee zou moeten kunnen gaan. Fabrikanten denken hier vaak anders over en daarom zal in de regel een Geschillencommissie of rechter moeten bepalen welke verwachtingen een consument van een navigatiesysteem in redelijkheid mag hebben.

Relatie met ongeval
Het is niet erg waarschijnlijk dat het defect aan het navigatiesysteem het gevolg is van het ongeval. De verzekeraar kan slechts worden aangesproken voor defecten die ontstaan zijn als gevolg van de verzekerde gebeurtenis, in dit geval het ongeval. Het is dus onzeker of de verzekeraar het herstel van het navigatiesysteem zal moeten vergoeden.

Oorzaak
Het is waarschijnlijker dat het defect het gevolg is van de leeftijd van het systeem. Wij horen met enige regelmaat dat soortgelijke klachten veroorzaakt worden door een externe GPS-antenne. Deze antenne kan vrij gemakkelijk worden vervangen. Het systeem zou voor diagnose en eventueel herstel naar AC-tronics kunnen worden opgestuurd.

Handelen verzekeraar
Mijns inziens bestaat er geen bezwaar tegen het doorsturen van uw berichten aan de verzekeraar aan de schade-expert. De verzekeraar volgt uiteindelijk de schade-expert in haar oordeel om te bepalen welk schadebedrag moet worden uitgekeerd/welke reparaties op haar kosten moeten worden uitgevoerd. En u wordt niet wezenlijk in uw belangen aangetast door deze handelswijze.

U kunt bij de verzekeraar een klacht indienen, als u meent dat de verzekeraar ten onrechte niet tot uitkering overgaat. Als u er onderling met de verzekeraar niet uitkomt kunt u de klacht indienen bij het Kifid. Het Kifid beoordeelt alleen het handelen van de verzekeraar en gaat niet in op aansprakelijkheidsvraagstukken.

Conclusie
Ik raad u aan om het navigatiesysteem voor diagnose op te sturen aan AC-tronics zodat kan worden vastgesteld wat de (vermoedelijke) oorzaak van het defect is. Als blijkt dat er geen relatie bestaat met het ongeval, dan kunt u geen uitkering van de verzekeraar vorderen m.b.t. het navigatiesysteem. Mogelijk kunt u dan wel de verkoper van de auto aanspreken tot op grond van non-conformiteit. Als er wel een relatie bestaat tussen het ongeval en het defect, dan zal de verzekeraar in beginsel moeten uitkeren. Ook als het systeem zou zijn afgeschreven heeft u dan recht op enige uitkering. U dient immers in de positie te raken na uitkering zoals deze was direct voor het ongeval. Ook een afschreven, maar functioneel navigatiesysteem vertegenwoordigd nog een zekere waarde.  

Voor meer informatie over klachten over een verzekeraar en over ons standpunt m.b.t. de levensduur van navigatiesystemen, verwijs ik u graag naar onze website.