Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Narcose en verzekerd

Vraag gesteld door op 23 maart 2021

Ik ben geopereerd en daarbij onder volledige narcose gebracht. Zijn er beperkingen wanneer ik weer mag autorijden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een operatie gehad waarbij u onder volledige narcose bent gebracht en wilt graag weten wanneer u weer mag deelnemen aan het verkeer.

De wet
De hoofdregel is dat het verboden is om een gevaar op de weg te vormen of het verkeer te hinderen (Artikel 5 Wegenverkeerswet).

Regeling eisen rijgeschiktheid 2000
Bepaalde aandoeningen zijn opgenomen in de Regeling eisen geschiktheid 2000. In deze ministeriele regeling worden aandoeningen beschreven en de voorwaarden waaronder met deze aandoening toch deelgenomen kan worden aan het verkeer. Volledige narcose is als aandoening niet opgenomen in deze regeling.

Advies arts
Er bestaat consensus dat het tot 24 uur na de volledige narcose onverantwoord is om deel te nemen aan het verkeer. Na deze eerste 24 uur is het afhankelijk van meerdere factoren wanneer een persoon weer in staat is om veilig deel te nemen aan het verkeer. Het is raadzaam om het advies van de medisch specialist op te volgen. Pas als de medisch specialist deelname aan het verkeer verantwoord acht én u uzelf voldoende alert en gezond voelt voor deelname aan het verkeer, kunt u weer veilig deelnemen aan het verkeer.

Aansprakelijkheid
Als u betrokken raakt bij een ongeval kan een lichamelijke (of geestelijke) aandoening van invloed zijn, bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en de afwikkeling door uw verzekering.

Conclusie
Er bestaat geen wettelijke regeling die het besturen van een voertuig na een volledige narcose verbiedt. Zolang u veilig en verantwoord kunt rijden en het voertuig goed kunt besturen, geldt er geen verbod.

Hoewel er geen (wettelijk) verbod bestaat, loopt u wel een (financieel) risico ingeval van betrokkenheid bij een ongeval. Voor de eerste 24 uur na de narcose geldt dat deelname aan het verkeer niet verantwoord is. Omdat hierover consensus bestaat zal een rechter het u zwaar aanrekenen als u betrokken raakt bij en ongeval in deze periode. Het is raadzaam om voor de periode hierna, het advies van de medisch specialist op te volgen en daarna zelf een inschatting te maken of deelname aan het verkeer verantwoord is.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid bij een ongeval, verwijs ik u graag naar onze website.