Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Handelaar wil auto terugbrengen

Vraag gesteld door M. Proost op 5 maart 2021

Ik heb pas onze Peugeot 206 uit 2005 verkocht aan een autohandelaar via online formulier. Hij is deze op komen halen en heeft uiteindelijk 150 minder betaald dan afgesproken. Is verkocht voor 850,- Nu beweert de handelaar dat de auto problemen heeft met de koppeling en wil per direct de auto terug brengen. Auto hebben wij dik 3 jaar gehad en is net apk gekeurd voor verkoop. De auto heeft bij ons geen problemen gehad. km stand 105000
Heeft de handelaar het recht om de auto terug te brengen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs uw auto verkocht aan een autohandelaar. De handelaar is de auto bij u thuis komen ophalen en heeft een korting bedongen op de prijs. De koper heeft zich onlangs bij u gemeld met klachten over de versnellingsbak en wil de auto terugbrengen. U wilt graag weten of de koper (autohandelaar) het recht heeft om de auto terug te brengen.

Koop is koop
Zodra partijen het eens zijn over de koop van een auto heeft de koper recht op levering van de auto en de verkoper recht op betaling van de koopprijs. Een koopovereenkomst kan niet zomaar ongedaan worden gemaakt.

Risico
Vanaf het moment van aflevering is het risico van achteruitgang of tenietgaan van de zaak, voor de koper. De kosten voor de reparatie van de versnellingsbak komen dus in beginsel voor rekening van het autobedrijf.

Conformiteit
Voor een beroep op non-conformiteit zal de koper moeten bewijzen dat er een gebrek bestaat, dat hij dit op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten én dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering.

Als het beroep op non-conformiteit slaagt, ontstaat een verplicht tot het herstellen van het gebrek. Pas als herstel van het gebrek onmogelijk is of niet van de verkoper kan worden gevergd ontstaat het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht
De verkoper heeft een mededelingsplicht. Ook als particuliere verkoper moet u bekende gebreken mededelen aan de (professionele) koper. Als u bekende gebreken niet mededeelt kan de koper de overeenkomst vernietigen op grond van dwaling (art. 6:228 BW). De koper zal dan wel moeten bewijzen dat u bekend was met de gebreken én dat u deze gebreken niet heeft medegedeeld. De koper heeft op zijn beurt een onderzoeksplicht. De koper heeft de mogelijkheid gehad om onderzoek te doen naar het voertuig door een keuring en/of proefrit uit te voeren.

Bij een overeenkomst tussen een professionele handelaar en een consument weegt de verplichting van de professionele handelaar zwaarder dan de plicht van de consument.

Conclusie
De autohandelaar zal eerst een vordering moeten instellen tot herstel van het gebrek, voordat een recht op ontbinding van de overeenkomst kan ontstaan. Hierbij ligt de bewijslast bij het autobedrijf. Gelet op de feiten en omstandigheden verwacht ik niet dat het autobedrijf met succes de overeenkomst zal kunnen ontbinden. Evenmin verwacht ik dat een beroep op dwaling door de handelaar zal slagen.  

Ik raad u aan om de vordering van de handelaar (schriftelijk) af te wijzen en aan te geven dat de bewijslast in dit geval bij de handelaar ligt. Ook raad ik u aan om de eventuele vordering tot vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling te betwisten.

Voor meer informatie over de koop van een auto van een particulier, verwijs ik u graag naar onze website.