Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autorijles door ouders

Vraag gesteld door op 18 maart 2021

Onze zoon volgde inmiddels 30 autorijlessen en zakte drie keer voor het examen. Door de Coronabeperkingen duurt alles nog veel langer.

Mogen wij onze auto, als we die voorzien van dubbele bediening, gebruiken om als ouders onze zoon praktijkervaring op te laten doen ?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw zoon volgt al enige tijd rijlessen en is een aantal keer gezakt voor het rijexamen. Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het lastig om voldoende rijonderricht te krijgen en u wilt graag weten of u uw zoon, als u uw auto voorziet van dubbele bediening, kunt begeleiden in het opdoen van praktijkervaring.

Nee, dat is niet toegestaan tenzij u in het bezit bent van een WRM-pas.

Rijbewijsplicht
Op grond van de wet moet aan de bestuurder van een motorvoertuig door de daartoe bevoegde autoriteit een rijbewijs zijn afgegeven voor de categorie van het betreffende voertuig. Op deze rijbewijsplicht bestaan slechts de uitzonderingen genoemd in artikel 108 Wegenverkeerswet.

Rijlessen
Er geldt o.a. geen rijbewijsplicht voor een bestuurder aan wie rijles wordt gegeven. De instructeur dient in dat geval in het bezit te zijn van een certificaat voor motorrijtuigcategorie B (WRM-pas). Als u geen certificaat heeft behaald voor het geven van rijles, mag u uw zoon geen rijles geven.

Aanpassingen auto
Naast eisen aan de rijinstructeur stelt de wet ook eisen aan het voertuig dat gebruikt wordt tijdens de rijlessen. Naast dubbele bediening (bedrijfsrem en koppeling indien het een handgeschakelde auto betreft) ook te zijn voorzien van spiegels (die de instructeur in staat stellen de weggedeelten rechts naast en achter hem kan overzien) en een aanduiding waaruit blijkt dat het een lesauto betreft.

Begeleid rijden
In Nederland kan het rijbewijs B sinds 15 maart 2018 behaald worden door bestuurders van 17 jaar. Na het behalen van het rijbewijs mogen deze jonge bestuurder, onder begeleiding van een volwassenen (>27 jaar) die ten minste 5 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs en die is aangemeld als begeleider, deelnemen aan het verkeer. De bestuurder die begeleid wordt is dan dus al in het bezit van het rijbewijs.

Conclusie
De bestuurder van een motorvoertuig moet in het bezit zijn van een rijbewijs, behoudens de in de wet genoemde uitzonderingsgevallen. Hoewel tijdens het volgen van rijlessen voor de bestuurder geen rijbewijsplicht geldt, moet de rijinstructeur wel in het bezit zijn van een certificaat dat de bevoegdheid geeft tot het geven van rijlessen. Ook moet het voertuig waarmee rijles wordt gegeven voldoen aan bepaalde eisen. Als u zoon het rijbewijs heeft behaald voordat hij 18 jaar oud is, kunt u mits u aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet, uw zoon begeleiden bij het rijden en het opdoen van de nodige ervaring.

Graag verwijs ik u voor nadere informatie over het rijbewijs B en het begeleid rijden programma naar onze website.