Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autoreparatie

Vraag gesteld door op 24 maart 2021

Ik heb een geschil met de garage waar ik mijn auto heb gekocht. Auto is inmiddels 3,5 jaar oud en is daar altijd onderhouden. Sinds een maand heeft de auto mankementen aan de koppeling. De garage heeft in eerste instantie een offerte gemaakt om de reparatie uit te voeren voor een bedrag van ca. 1500 euro. Men wil hoogstens een klein bedrag van 300 euro als korting geven. Daar ben ik niet akkoord meegegaan en heb de garage gevraagd de reparatie op kosten van de garage uit te voeren op basis van non-conformiteit. Dit na advies van u auto experts afdeling (zie defecte koppeling ford kuga van 22 februari).  Men gaat er niet op in en stelt steeds deelreparaties voor om de kosten omlaag te drukken. De garage blijft van mening dat de kosten voor mijn rekening zijn. Ik wil dat er serieus naar het mankement wordt gekeken met volledig reparatie. Door de houding van de garage vertrouw ik ze niet meer en wil ik de auto repareren bij een andere garage met behoud van recht van terugeisen van het geld via de geschillencommissie. Mijn vragen zijn:
1- Mag ik de auto bij een andere garage laten repareren? Kan ik de reparatiekosten via de geschillencommissie terug eisen?
2-Wordt mijn kans op vergoeding daardoor minder?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U kunt het niet eens worden met de verkoper van uw auto over de kosten voor een reparatie. Uw stelling is dat er sprake is van non-conformiteit en dat de verkoper de reparatie kosteloos zal moeten uitvoeren. De garage stelt dat de kosten voor reparatie voor uw rekening behoren te komen en is slechts bereid tot een coulance regeling waarbij een korting van 20% wordt gegeven. U wilt graag weten of u de reparatie door een andere garage kunt laten uitvoeren en de kosten van deze reparatie dan kunt verhalen op de verkoper. Ook wilt u graag weten welke risico’s u loopt als u de reparatie door een andere garage dan de verkoper laat uitvoeren.

Rechten bij non-conformiteit
Als u kunt bewijzen dat een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben op grond van de overeenkomst, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en met minimale overlast voor de koper.

Redelijke termijn voor herstel
Als de verkoper bij consumentenkoop niet binnen een redelijke termijn, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, aan zijn verplichting tot kosteloos herstel voldoet, dan mag de koper het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten daarvan op de verkoper verhalen.

Herstel door een derde
Bij herstel door een ander dan de verkoper bent u als opdrachtgever gehouden de reparatiekosten aan deze garagist te voldoen. Na herstel door een ander dan de verkoper zal het lastig zijn om te bewijzen dat alle uitgevoerde werkzaamheden (voldoende) in verband staan met het oorspronkelijke gebrek. Als de verkoper kan bewijzen dat bepaalde werkzaamheden niet noodzakelijk waren om het gebrek te verhelpen, dan krijgt u mogelijk deze kosten niet vergoed.

Conclusie
Na een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling, kunt u het herstel van het gebrek door een ander dan de verkoper laten uitvoeren en de kosten daarvoor op de verkoper verhalen. Graag verwijs ik u naar onze website waar u een model van een ingebrekestelling aantreft.

U zult als koper moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u in redelijkheid op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten en dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan al aanwezig was toen de auto aan u werd geleverd. Bij herstel door een ander dan de verkoper, zult u de kosten hiervoor aan deze garagist moeten voldoen. Als de verkoper met succes weet aan te tonen dan bepaalde werkzaamheden geen verband hielden met het verhelpen van het gebrek, dan kunt u die kosten niet op de verkoper verhalen.  

Als de verkoper lid is van de BOVAG of direct is aangesloten bij de Geschillencommissie, kunt u geschillen met deze ondernemer voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.