Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanduiding voetpad

Vraag gesteld door op 28 februari 2021

Is het verplicht om een voetpad aan te duiden met een verkeersbord G07?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of het verplicht is om een voetpad aan te duiden met verkeersbord G7.

Ja, een voetpad moet zijn voorzien van verkeersbord G7.

Voetpad
Een voetpad is alleen een voetpad als dit is aangeduid met verkeersbord G7. Het voetpad wordt ingevolge art. 4, 5 en 7 RVV 1990 gebruikt door voetganger, bestuurders van gehandicaptenvoertuigen en bestuurders van snorfietsen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Ingevolge art. 27 RVV 1990 wordt het voetpad tevens gebruikt voor het plaatsen/parkeren van fietsen en bromfietsen.

Geen verkeersbord
Een weg of pad waar geen verkeersbord G7 is geplaatst, kwalificeert niet als voetpad. Dat betekend dat ook andere weggebruikers dit pad mogen gebruiken. De uitzondering hierop is het trottoir, hiervoor gelden dezelfde regels als voor het voetpad. In tegenstelling tot het voetpad wordt een trottoir niet aangegeven met een verkeersbord, maar wordt naar uiterlijke kenmerken beoordeeld of er sprake is van een trottoir.

Voor meer informatie over de verkeersborden in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.