Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie bepaalt de hoogte van verkeersboetes?

Vraag gesteld door R. Brons op 23 januari 2021

Ik heb een boete gekregen van E 109 voor 11 km te hard rijden (ter verduidelijking: het was een 50 km/u weg buiten de bebouwde kom in een landelijke omgeving). Ik vind de hoogte van de boete disproportioneel en wil protesteren. Mijn vraag is: 1. Welk bestuursorgaan en welke afdeling in dat orgaan bepaalt de hoogte van de boetes? en 2. wie zijn de verkeerswoordvoerders van de partijen in de 2e kamer?

Misschien wil de ANWB als belangenorganisatie ook protest aantekenen tegen de hoogte van deze boete?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U vindt dat de boete die u hebt gekregen disproportioneel is en wilt daartegen protesteren. U wilt weten welk bestuursorgaan de hoogte van de boetes vaststelt en wie de woordvoerders verkeer bij de Tweede Kamer zijn.

De hoogte van de boetes op verkeersovertredingen, de zg. Wet Mulder-overtredingen, worden op voordracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld door de Staten-Generaal (Tweede en Eerste Kamer).
Woordvoerders Verkeer van de Tweede Kamer-fracties kunt u vinden op de website van de Tweede Kamer. U vindt daar ook contactgegevens.

ANWB heeft een algemeen standpunt over verkeersboetes en behandelt geen individuele zaken. Wat ANWB vindt van verkeersboetes kunt u vinden op anwb.nl. Zo is de ANWB van mening dat de hoogte van het boetebedrag in verhouding moet staan met het ontstane risico voor de verkeersveiligheid. Overtredingen met een hoog risico voor de verkeersveiligheid verdienen een hogere boete dan overtredingen met beperkter risico.

Enkel tegen de hoogte van de boete in bezwaar gaan heeft geen zin. Wanneer u betwist de overtreding te hebben begaan, kunt u uiteraard wel bezwaar aantekenen.