Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vermeende Italiaanse boete

Vraag gesteld door D. Kroes op 20 december 2020

Afgelopen zaterdag heb ik een vermeende ?! Italiaanse parkeerboete ontvangen. We zijn op die inderdaad op Sardinië geweest maar hadden geen gele bon achter de ruitenwisser. Moeten we de vermeende boete betalen?

Graag stuur ik u een kopie van het niet aanbestedende poststuk toe. Ik ben benieuwd naar uw mening.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een parkeerboete ontvangen vanuit Italië. U vraagt of u deze boete moet betalen.

Ik begrijp uit uw vraag dat u twijfelt aan de echtheid van deze boete. Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Soms worden buitenlandse boetes in het (slecht) Nederlands vertaald. Bij twijfel over de echtheid let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel je hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe je kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt

De bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Bij twijfel kunt u ook bellen met de instantie die de boete heeft opgelegd. U kunt vaak ook op de website van die instantie een en ander controleren. 

Op de boete staat aangegeven waar de boete voor is en op welke tijd en plaats deze is uitgeschreven. Als u deze overtreding niet heeft begaan kunt u bezwaar maken. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u deze overtreding niet heeft begaan. Kunt u dit niet, dan is bezwaar maken niet zinvol.

Betaalt u deze boete niet, dan kunnen verhogingen volgen. Ook kan inning in Nederland worden ingezet. De Italiaanse autoriteiten mogen een (Nederlands) incassobureau inschakelen om openstaande boetes te innen. U kunt echter door het incassobureau niet verplicht worden te betalen, ook niet als zij naar de rechter gaan. Alleen het CJIB te Leeuwarden is bevoegd om boetes uit andere landen van de Europese Unie te innen. De Italiaanse autoriteiten kunnen de boete ter inning alsnog doorsturen naar het CJIB, indien de boete onbetaald blijft. In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Meer informatie over verkeersboete uit Italië vindt u op onze website.