Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Officiële betekenis OB55?

Vraag gesteld door op 7 januari 2021

Volgens VVN is de betekenis van onderbord 55: "Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Uitgezonderd zijn voertuigen met een maximum snelheid van 25 km/h. Zoals bijvoorbeeld een tractor of brommobiel." dit zou betekenen dat verkeersbord C9 i.c.m. OB55 betekent dat een brommobiel hier mag rijden. Maar een brommobiel kan 45km/u (en er is immers een OB65) of klopt het wat de VVN zegt? Geldt OB55 ook voor brommobielen?
 

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de betekenis van onderbord 55. 

Een onderbord geeft een specificatie of uitzondering aan op het bord waar deze onder geplaatst is. In het door u aangegeven bord wordt aangegeven dat een bepaalde categorie uitgezonderd is van het daarboven geplaatste bord. Onder deze categorie vallen:
landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines

Bord c9 geeft aan: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, brommobielen, fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Zou hier een onderbord ob55 worden geplaatst, dan zou de categorie landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines hier niet onder vallen. 

Motorrijtuigen met beperkte snelheid kenmerken zich door een werktuigfunctie. Voor de omschrijving hiervan verwijs ik u graag naar de informatie van de Rijksdienst voor het wegverkeer: Registratieplicht motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) | RDW | RDW