Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Koppeling versleten leaseauto in om en nabij een jaar, kosten zelf betalen

Vraag gesteld door op 4 januari 2021

De koppeling van een leaseauto is na ongeveer een jaar versleten. Nu zegt de dealer dat mijn schoonmoeder (overigens ook lid anwb) deze kosten zelf moet betalen, ivm verkeerd gebruik. Zij heeft hier in al de jaren auto rijden nog nooit last van gehad. Daarnaast ben ik dan ook benieuwd wat het advies om haar rijstijl te veranderen. Ik ben van mening dat deze kosten niet voor haar zouden moeten zijn. Kunnen jullie hier iets over zeggen en wellicht mee helpen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

De koppeling van een leaseauto is binnen een jaar versleten. De garantie is nog van kracht. De dealer wil de kosten niet vergoeden. U vraagt wat de mogelijkheden zijn.

Het uitgangspunt is dat gebreken die tijdens de garantie ontstaan ook onder garantie verholpen moeten worden. Wel zijn er voorwaarden van toepassing op de garantie. Hier kunnen uitsluitingen zijn opgenomen. Leest u de voorwaarden hierop na.

Als tijdens de garantie een gebrek ontstaat dat onder de garantie valt moet dit verholpen worden. Dat is anders als aangetoond kan worden dat het gebrek niet te wijten is aan het product, maar door de eigenaar zelf is veroorzaakt. Bijvoorbeeld door verkeerd gebruik. Dat moet wel door de verkoper aangetoond worden. Als u het hier niet mee eens bent heeft u de mogelijkheid om zelf onderzoek te laten doen naar de oorzaak van de versleten koppeling. De kosten hiervan kunt u verhalen als blijkt dat er inderdaad geen verband is met de wijze van gebruik.

Overlegt u eerst met de verkoper en geeft u aan dat u het niet eens bent met het ingenomen standpunt. Vervolgens kunt u zelf, of in overleg met de verkoper een deskundige inschakelen. 

Meer informatie over rechten op grond van garantie vindt u op onze website: Garantie - ANWB